Tijdens de gemeenteraadszitting van mei besliste de Diksmuidse gemeenteraad om in het kader van de herstructurering van het gemeentelijk basisonderwijs een nieuwe school op te richten in Keiem.  Omdat de minimumafstand tussen 2 scholen 3 kilometer moet bedragen en deze tussen de Keiemse en de vestiging van Leke maar 2,8 kilometer bedroeg werd het administratief adres van de school in Leke van de voorzijde in de Lekedorpstraat naar de achterzijde in de Kloosterstraat gebracht.  Subsidiefraude, zo luidde toen de zware beschuldiging van SP.a-raadslid Kurt Vanlerberghe aan het adres van onderwijsschepen Marc De Keyrel (CD&V).  Nu oordeelde de toezichthoudende overheid dat het Diksmuids stadsbestuur destijds wel degelijk correct handelde en inmiddels werd de oprichting van de nieuwe Keiemse school ook goedgekeurd.   Schepen De Keyrel, die hierin gelijk krijgt door de hogere overheid, stelt dat de scholen meer dan 3 kilometer van elkaar liggen maar raadslid Vanlerberghe blijft erbij dat het minder dan 3 kilometer is.  De overheid werd volgens hem misleid.  De ene routeplanner is dus duidelijk de andere niet.

Het zat schepen De Keyrel tijdens de voorbije raadszitting bijzonder hoog dat door de beschuldigingen van raadslid Vanlerberghe, die hierbij gebruik maakte van het zwaar geladen woord subsidiefraude, het blazoen van de meerderheid was besmeurd.  De zware beschuldigingen werden immers na de zitting van mei breed uitgesmeerd in de diverse media.  Beschuldigingen die voor schepen De Keyrel ten onrechte waren, zo blijkt nu volgens hem.  Hij deed dan ook een oproep aan alle media om ook hierover hun lezers en kijkers te informeren.
Diksmuide heeft dan wel het officieel gelijk aan zijn kant, toch maakte raadslid Vanlerberghe op de voorbije zitting nog zijn bedenkingen.  Hij blijft erbij dat Diksmuide een nieuwe school oprichtte om een bijkomende directeur te kunnen benoemen die geen geld kostte.  Hij blijft erbij dat hiervoor de afstand tussen beide scholen kunstmatig werd verhoogd.  Het verplaatsen van de brievenbus zorgde er volgens hem voor dat de afstand “nog maar” 2,9 kilometer was.  Daarom waren er nog extra paaltjes nodig in de Leekse Kloosterstraat om de schoolbus nog een kunstmatig ommetje te laten maken.  Hierdoor werd een afstand van 3,4 kilometer bekomen omdat er werd gesteld dat de bus niet kon inrijden en draaien in de Kloosterstraat.  Voor het SP.a-open-raadslid smoezen waarmee de Vlaamse Overheid op het verkeerde been werd gezet.  Ter staving bracht hij nog een foto (zie afbeelding) mee naar de raadszaal die zijn betoog moest onderbouwen.  Het bewees volgens het raadslid dat de bus al reed op de weg waarvan gesteld was dat ze deze niet kon nemen.  Volgens Kurt Vanlerberghe rijdt er overigens helemaal geen schoolbus tot aan de nieuwe voordeur, zeg maar de oude achterdeur van de school.  Hij bleef er na de jongste zitting bij dat dit maneuver van het stadsbestuur een sterk staaltje van misleiding van de hogere overheid was met misbruik van overheidsgeld, puur om een nieuw postje te creëren.
Voor schepen De Keyrel mag de beschuldiging van raadslid Vanlerberghe geklasseerd worden in het vakje chantage.  Voor hem is het niet meer dan een afrekening van iemand die niet meer tot de meerderheid behoort.  Oud-schepen Vanlerberghe wil volgens de onderwijsschepen enkel de geloofwaardigheid en de integriteit van de huidige meerderheid en haar politici ondermijnen.  (DLD)