Schepen Jan Van Acker is gisteren overleden.  Hij kwam enkele weken terug zwaar ten val in zijn tuin.  De opgeroepen hulpdiensten kregen toen steun van het team van de Mug-heli en konden hem nog overbrengen naar het ziekenhuis waar hij nu is overleden.
Jan Van Acker (66) was huisarts en kwam als verkozene van Idee Diksmuide in 2007 in de gemeenteraad terecht als oppositieraadslid.  Bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 behaalde hij 1.035 voorkeurstemmen.  Toen CD&V en Idee Diksmuide een bestuursakkoord maakten, trad hij ook toe tot het schepencollege en kreeg hij de bevoegdheden sociale zaken, volksgezondheid, cultuur en erfgoed, domeinen waarin hij politiek open bloeide. Hij was ook voorzitter van het bijzonder comité voor de sociale dienst, het vroegere OCMW.  Tijdens de coronacrisis kon hij zijn ervaring als huisarts gebruiken om Diksmuide de juiste coronamaatregelen te laten nemen en de stad goed door de eerste golf van de pandemie te loodsen.  Intussen nam hij ook maatregelen om de cultuursector weer op gang te trekken.  Zo stond hij mee aan de wieg van het pop-up-theater in het voormalig zwembad De Kupe.
Als teken van rouw hangen in Diksmuide de vlaggen halfstok.

Het is nog niet duidelijk wie Jan Van Acker zal opvolgen binnen het schepencollege.  In de gemeenteraad is Idee-voorzitter Claude Vindevogel eerste opvolger.

Jan Van Acker was gehuwd en had 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Hij was ook de neef van burgemeester Lies Laridon.(DLD)