Het jaar 2020 wordt een scharnierjaar, die boodschap gaf burgemeester Lies Laridon mee op de tradtionele nieuwjaarsreceptie.  Het jaar 2019 was al een intens jaar voor de nieuwe CD&V-Idee Diksmuide-bestuursploeg : het beleidsplan met de 86 actiepunten werd uitgetekend.  Vanaf dit jaar start men met de verwezenlijkingen en de uitvoering van dit beleidsplan.  En op deze nieuwjaarsreceptie, die doorging in de Salons Saint-Germain, werden ook personeelsleden in de bloemetjes gezet.  Een overzicht.

Volgende personeelsleden zijn meer dan 25 jaar in dienst:
Bij stad Diksmuide:
Geert Dewulf, Patrick Deleu,  Kaat Gesquiere, Katrien Debevere, Ilse Croo, Kathleen Berten, Sylvie Anzempamber, Dirk Coopman, Rosette Kuylle, Mia Nys en Veerle Roelens.
Bij het OCMW :
Nancy Peiren en Rosita Vanhaverbeke

Volgende personeelsleden zijn met pensioen gegaan:
Bij stad Diksmuide :
Diane Vanblaere, Marc Hindryckx, Frieda Tourlouse, Désirée Platteeuw en Martin De Vriendt.
Bij het OCMW :
Griet Verhaeghe, Monique Margodt, Marleen Pynseel, Monique Windels, Christine Neyrinck, Monique Soenen, Katrien Van Mullem en Johan Declercq. (DLD)