Diksmuide mist voorlopig de schadevergoeding van 13.900 euro voor uitgevoerde opruimingkosten aan een vervuilde beek achter café Dodengang.  Deze had ze via de rechtbank willen verhalen op zes Nederlanders omdat deze eerder werden veroordeeld voor het houden van het drugslabo onder dit Kaaskerks café, de oorzaak van deze vervuiling.  Volgens Diksmuids schepen Marc Deprez ligt de oorzaak voor het missen van de schadeveroeding bij de Veurnse strafrechter die bij de veroordeling van de Nederlanders in zijn vonnis vergat te vermelden dat de “burgerlijke belangen worden aangehouden”.  Door het ontbreken van dit zinnetje verklaarde de rechter, die nu deze burgerlijke belangen moest behandelen, zich onbevoegd.  Meteen moet de hele procedure hernomen worden voor de burgerlijke rechtbank wat opnieuw lang kan duren.  Maar legt schepen Deprez de oorzaak van dit mistasten dus bij de rechter die het zinnetje vergat, volgens oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe moet Diksmuide echter in eigen boezem kijken, zij is zelf de oorzaak.

De oorzaak ligt immers volgens raadslid Vanlerberghe in de eerste plaats bij Diksmuides afwezigheid op de zitting waar de betrokkenen strafrechterlijk beoordeeld werden.  Hierdoor kon de strafrechter geen schadevergoeding toekennen aan Diksmuide, terwijl hij hierdoor ook geen kennis droeg van het bestaan van de schade aan de stad en “de burgerlijke belangen ook niet diende aan te houden”.  Er is dus volgens oppositieraadslid Kurt Vanlerberghe, die beroepshalve advocaat is, geen sprake van enige vergetelheid of rechterlijke dwaling.  Men kan immers via de strafrechter geen schadevergoeding vorderen als men afwezig is bij de zitting waar de betrokkenen strafrechterlijk beoordeeld worden.  Volgens hem heeft de rechter dus niet gedwaald, integendeel hij heeft correct gehandeld. Wel ligt de fout volgens hem dus bij het Diksmuids bestuur die afwezig was op de zitting.
Maar volgens schepen Deprez kon Diksmuide op de eerste zitting nog geen vordering instellen omdat op dat ogenblik de kosten van het ruimen van het afval van het drugslabo nog niet gekend waren.  Wel meende hij dat via de procedure die Diksmuide nu volgde men wel degelijk de schadevergoeding zou krijgen.  Niet dus.  Volgens raadslid Vanlerberghe kon dit eenvoudig opgelost worden door op de zitting een schadevergoeding van 1 euro provisioneel te vorderen. Eens de schadeomvang gekend was kon aan de strafrechter dan een definitieve veroordeling gevraagd worden.
Is schepen Deprez enerzijds ontgoocheld, hij blijft ook strijdvaardig want hij kondigt aan dat Diksmuide nu zal proberen deze schadevergoeding te krijgen via een procedure voor een burgerlijke rechtbank.  Hij wil immers niet dat de Diksmuidse belastingsbetaler moet betalen voor wat de veroordeelde drugscriminelen hebben gedaan.  Raadslid Vanlerberghe bevestigt alvast dat het stadsbestuur de mogelijkheid heeft om hiervoor alsnog een nieuwe burgerlijke procedure op te starten.
Maar ook al werden de Nederlanders veroordeeld voor het runnen van dit Kaaskerks illegaal drugslabo, toch is het nog niet zeker dat Diksmuide de ruimingskosten zal kunnen terug vorderen.  Immers, de verdediging van de Nederlanders liet nu reeds optekenen dat niet bewezen is dat de vervuiling van de beek achter café Dodengang die moest geruimd worden, veroorzaakt werd door het drugslabo.  Maar volgens Diksmuids schepen Deprez is er wel degelijk een oorzakelijk verband tussen de vervuiling en het drugslabo in de kelder van het Kaaskerks café.
Hoe het antwoord van de rechter daarop zal luiden, daarop zal het dus nog een hele poos wachten worden. (DLD)

Naschrift : een reactie van gemeenteraadsvoorzitter Els Leenknecht leest u in onze rubriek Manehoekje