De runderen van Het Rood Ras van West-Vlaanderen zijn de jongste jaren weer in de belangstelling gekomen.  Vooral de bekende slager Dierendonck uit Koksijde bracht deze runderen, waarvan het ras aan het uitsterven was, weer onder de aandacht.  En nu is er ook het door Marc Wackenier geschreven boek “Geen rood, geen brood” waarin er veel aandacht is voor de veejaarmarkten voor deze dieren in Alveringem en de regio.  Maar ook in Diksmuide graasden deze runderen destijds talrijk en de jaarmarkt van Lampernisse waarop deze dieren verhandeld werden, was ook druk bezocht.  Wij vonden intussen in Esen nog een landbouwer die altijd trouw is gebleven aan dit rood ras.  Tot op vandaag heeft Johan Debruyne een kleine 300 runderen van dit ras.  En ja, intussen heeft ook slager Dierendonck reeds de weg gevonden naar deze Esense boerderij Hof ter Wilgen aan de Steenstraat.

Via zijn schoonouders die dit rood ras kweekten, kwam Johan Debruyne een 20-tal jaar terug in contact met deze runderen.  En intussen zijn deze koeien zijn passie geworden.  Hij verzorgt niet alleen zijn dieren met veel liefde die hij ondermeer laat grazen in Oudekapelle (foto), hij heeft zich ook al verdiept in hun plaatselijke geschiedenis.   Daarbij moest ook hij vaststellen dat de jaarlijkse veestamboeken met alle info van kwekers en dieren van het rood ras steeds dunner werden tot deze boeken helemaal verdwenen op het einde van jaren zeventig.  Maar werd het rood ras vroeger vooral gekweekt als melkrunderen, intussen is er ook een vleestype en dat heeft wellicht gezorgd voor de revival en de uiteindelijke redding van het rood ras.  En die groeiende belangstelling voor het rood ras doet hem duidelijk heel veel deugd.

Marc Wackenier, de voormalige burgemeester van Alveringem, heeft zich ook verdiept in de geschiedenis van het rood ras.  Daaruit blijkt dat de oudlandpolders van Lampernisse met de vette weiden belangrijk waren voor de vetleggers en de vetmesters.  Vandaar dat er ook in Lampernisse een veemarkt was voor deze dieren.  Daarnaast organiseerde ook de Landbouwmaatschappij van Dixmude in het begin van de 20ste eeuw een ‘concours voor koebeesten’ in Diksmuide.  Aanvankelijk waren de veeprijskampen en jaarmarkten toegankelijk voor alle runderen.  Maar later werd enkel het rood ras nog toegelaten.  Zo wilde men komen tot een veredeld ras.  Daarenboven werden enkel dieren toegelaten die ingeschreven waren in het ‘stamboek Roode Ras’.  Dergelijke prijskampen gingen ook door op de Diksmuidse Grote Markt, maar ook deze verdwenen in de loop van de jaren zeventig.  Verder werden ook heel wat runderen van dit ras verhandeld op de veemarkt bij de toenmalige herberg ’t Patersvat van wijlen Karel Vandenabeele aan het Diksmuids station.
En dat Marc Wackenier zich kon verdiepen in de geschiedenis van het Rood Ras is ook zowaar voor een stuk te danken aan een Diksmuideling.  Immers, het “Veestamboek van het rood ras”, een uitgave die vanaf 1921 jaarlijks werd gepubliceerd, werd gedrukt in Diksmuide bij Valère Decan-Retsin, een uitgever en zogenaamd boekdrukkershuis op de Grote Markt (waar zich nu restaurant Père et Mère bevindt – nvdr).  En intussen stapte een andere Diksmuideling in de voetsporen van deze drukker want het nu uitgegeven boek van Marc Wackenier kwam er mede door het Diksmuids Grafisch Bureau van Rein Lobbestaal uit de Gasthuissstraat.

Het boek “Geen rood, geen brood” over het rood ras van West-Vlaanderen is te verkrijgen bij de auteur voor de prijs van 45 euro.  Contactgegevens : Marc Wackenier, Hoogstraat 1B, 8690 Alveringem, T 0495/51.00.91, E mwackenier@outlook.com (DLD)