Reeds eerder publiceerden we de resultaten van de voorbije verkiezingen van het kanton Diksmuide dat bestaat uit Diksmuide zelf en Kortemark, Koekelare, Houthulst en Lo-Reninge. Daarin was Vlaams Belang de duidelijke overwinnaar. Dat blijft zo als we de resultaten voor Diksmuide alleen bekijken, zij het minder uitgesproken : Vlaamse Belang 27,6% (+ 4,2), CD&V 22,7% (- 2,7), N-VA 19,5% (+ 3,8), Vooruit 12,2% (- 0,5), Open VLD 7,7% (- 6,9) en Groen 4,1% (status quo). Wij plaatsten deze winsten en verliezen ook tegenover de gemeenteraadsverkiezingen van 2018. Krijgen we in oktober gelijkaardige verschuivingen?

Met gelijkaardige verschuivingen krijgt men op basis van de resultaten van de vorige gemeenteraadsverkiezingen volgende resultaten : N-VA wordt de grootste fractie met 28,69%, gevolgd door CD&V met 21,81%. Vooruit kan hiermee 15,37% behalen, Idee Diksmuide 12,02% en Vlaamse Belang 8,6%. Tenslotte blijft Groen op 6,8%. Dit zou volgende zetelverdeling geven : N-VA 9 zetels, CD&V 6 zetels, Vooruit 4 zetels, Idee Diksmuide 3 zetels, Vlaams Belang 2 zetels en Groen 1 zetel. Hierbij is geen rekening gehouden met afscheuringen die tijdens deze bestuursperiode de fracties van Vooruit en Idee Diksmuide hebben afgekalfd.
Op basis van deze zelfde cijfers hebben we ook rekening gehouden met Actie!, de partij waarmee N-VA, Idee Diksmuide en Vooruit samen naar de kiezer willen stappen. Actie! zou hierbij 18 zetels behalen, CD&V 5 en Vlaams Belang en Groen elk 1 zetel.

Maar dat is uiteraard een theoretisch uitgangspunt. Volgende vragen blijven op vandaag nog onbeantwoord en kunnen een invloed hebben. Het verschil tussen het resultaat van Vlaams Belang tijdens de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 (7%) en de Vlaamse in 2019 (23,4%) was heel groot en niet vergelijkbaar. Zal Vlaams Belang straks op gemeentelijk vlak een inhaalbeweging maken? Hoe zal men binnen Actie! omgaan met de gewijzigde verhoudingen na de achteruitgang van de liberale partner? En wat zal de impact zijn van de afscheuring binnen Idee Diksmuide? En zal men bij CD&V het goede kiesresultaat van Herlinde Rollez bij de jongste verkiezingen kunnen gebruiken om de neerwaartse spiraal van de voorbije stembusslagen te doorbreken? Als er al één antwoord wel zeker is, dan is het dat het boeiende gemeenteraadsverkiezingen zullen worden. De volgende afspraak is op zondag 13 oktober. (DLD)