Sedert februari zijn er terug erediensten toegestaan maar er kunnen maximaal 15 kerkgangers aanwezig zijn.  Bij dit aantal tellen de voorganger en kinderen jonger dan 12 jaar evenwel niet mee. Maar dit maximum aantal geldt wel in alle kerken, ongeacht de grootte van het kerkgebouw.   Vraag is dan ook : hoe bepaalt men wie mag komen en wie niet aanwezig mag zijn.  Om te voorkomen dat steevast de eersten en dus ook dezelfden de H. Mis kunnen bijwonen heeft men bij de pastorale eenheid van Groot-Diksmuide, Sint-Pieter, een reservatiesysteem uitgewerkt.  Wie dus de komende weken in Groot-Diksmuide de H. Mis wil bijwonen moet vooraf zijn kerkstoel reserveren.

Voor de weekdageucharistievieringen, op weekdagen om 18.30 uur in de Diksmuidse Sint-Niklaaskerk, vooraf gegaan door de rozenkrans, kan men vooraf reserveren via reservatiebladen in de kerk.  Maar voor de weekendeucharistievieringen in de verschillende kerken van Groot-Diksmuide, die nog steeds doorgaan op de vertrouwde uren, moet men op voorhand reserveren bij de plaatselijke contactpersoon van de kerk waar de viering op zaterdag of zondag doorgaat.  Voor deze contactpersonen : klik hier.  Uiteraard stoppen de reserveringen van zodra het maximum van 15 aanwezigen is bereikt.   Deken Wilfried Jonckheere beseft wel dat iemand, die niet gereserveerd heeft, misschien wel onverrichterzake terug naar huis moet als er reeds 15 kerkgangers aanwezig zijn.

En gisteren begon ook in Diksmuide de veertigdagentijd met aswoensdag waarbij er eucharistievieringen waren in alle dorpen van de pastorale eenheid.  Ook hier maximaal 15 aanwezigen die hiervoor gereserveerd hadden.  Wel kregen ze deze maal geen askruisje, wel werd door de aanwezige priester as over het hoofd gestrooid.  Ook de vormelingen waren op deze vieringen uitgenodigd.
Verder wordt er tijdens de veertigdagentijd iedere vrijdag om 18 uur een kruisweg gebeden in de Diksmuidse Sint-Niklaaskerk.  Daarbij wordt ook de bronzen kruisweg uit 1931 – 1933 van de Gentse beeldhouwster Oscar Sinia, die ook de piëta in de kerk ontwierp, belicht.
Wijkmedewerkers zullen tenslotte de komende weken ook een kaartje aan de gezinnen bezorgen met een uitnodiging om mee te stappen op weg naar Pasen.  Daarbij wordt ook een folder van Broederlijk Delen bezorgd waarin de projecten worden toegelicht.  Om deze aktie van Broederlijk Delen te steunen kan men ook intekenen voor afhaalmenu’s.  Op zondag 28 februari kan men voor een take-away-maaltijd terecht in Hof ter Molen in Leke waar men kan kiezen tussen vol-au-vent of stoofvlees met frietjes.  Voor meer info : klik hier.
Op zondag 7 maart kan men dan weer voor een vol-au-vent-take-away terecht in de Salons Notredame in Beerst.  Voor meer info : klik hier.

Deken Wilfried Jonckheere is tevreden dat, ondanks de corona-omstandigheden, de veertigdagentijd in zijn pastorale eenheid alvast niet onopgemerkt voorbij zal gaan.  Voor meer info over de werking van de PE Sint-Pieter en haar veertigdagentijd : www.kerknet.be. (DLD)