eDiksmuide 500.000 bezoekers

Er staan in de Diksmuidse regio twee proefprojecten op stapel die moeten onderzoeken hoe men de toegang tot het internet kan bevorderen op het platteland.  Dat laat er vaak te wensen wat vooral bij landbouwers, die heel wat administratie via het internet moeten afhandelen, voor problemen zorgt.
Nog dit najaar zal Fluvius, de netbeheerder voor elektriciteit en gas die ontstond uit de fusie van Infrax en Eandis, een proefproject opstarten in het westelijk gedeelte van landelijk Diksmuide.  In dorpen aan de linkerzijde van de IJzer zal men uittesten hoe operatoren op de bestaande kabels aansluitingen kunnen doen, die een betere toegang tot het internet geven.  Opmerkelijk bij dit project is dat alle operatoren als Proximus of Telenet, hiervan gebruik zullen kunnen maken.  Voor het Westhoekoverleg was het belangrijk dat Fluvius dergelijke proefprojecten niet alleen zou opstarten in verstedelijkte gebieden, maar ook in het dunner bevolkt landelijk gebied.  Deze zijn immers voor de operatoren commercieel niet zo interessant. Zij gebruiken hun middelen liever in dichter bevolkte gebieden.


Toch zal ook operator Proximus zijn eigen proefproject uitrollen en daarvoor gebruikt ze ondermeer gebieden in het Diksmuids platteland aan de rechterzijde van de IJzer.  Haar technologie zal evenwel draadloos zijn en alleen gericht zijn op haar eigen klanten.  Het is evenwel niet duidelijk wanneer Proximus dit proefproject wil opstarten.
Voor alle duidelijkheid, bij zowel Fluvius als bij Proximus gaat het om proefprojecten op een beperkte schaal.  Ze onderzoeken alleen maar de mogelijkheden om de toegang tot het internet op het platteland te verbeteren. Fluvius zou overigens in het landelijk gebied van Poperinge een gelijkaardig proefproject opstarten.  Op een definitieve oplossing voor het hele landelijk gebied blijft het dus nog even wachten maar de eerste stap lijkt dan toch gezet. (DLD)