Het vernieuwd stadhuis zorgt voor kopzorgen.  Er zijn immers problemen met de uitgevoerde renovatiewerken.  Schepen van patrimonium Marc De Keyrel erkent dit maar kan zelf niet meer details geven.  Er is immers al een gerechtelijke procedure hangende tussen de ontwerpers van het nieuw stadhuis en de stad.  Daarbij werd een gerechtsdeskundige aangesteld.  Maar dat weerhoudt het stadsbestuur niet om al verder te gaan met de inrichting van de stadhuiszolder (foto). De werken voor de ombouw van deze zolderruimte tot tentoonstellingszaal zijn al gestart en deze werken wil men afronden in de loop van de maand april.  De opening van de Feniksexpo rond de wederopbouw na WO I die er in moet doorgaan is voorzien op 16 mei.  Deze tentoonstellingsruimte zal 115.000 euro kosten.

Maar intussen loopt dus een gerechtelijke procedure rond de uitvoering van de initiële renovatiewerken die al in februari 2016 voorlopig werden opgeleverd.  Kan schepen van patrimonium Marc De Keyrel om juridische redenen geen details geven over deze procedure, toch is bekend dat ondermeer de archivaris zijn bureel in de kelder heeft moeten verlaten.  Het aanwezige vocht in deze ruimte maakte het werken er onmogelijk.  Hij kreeg een nieuw onderkomen in de bureelruimte achter de oude raadzaal.  Wel zouden er zich geen problemen stellen met de werken in de archiefruimte, eveneens in de kelderverdieping, waar men de vochtigheidsgraad wel onder controle kan houden.
Verder is er in de oude raadzaal op de eerste verdieping ook te merken dat het schilderwerk er afbladdert.  En er zouden ook problemen zijn met de tegels in de bureelruimte op het gelijkvloers.  Of er zich nog andere problemen stellen, is niet bekend.  Maar de gebouwendienst heeft wel al maatregelen genomen om eventuele verdere schade te beperken.  Verder zijn er ook voorbereidingen getroffen om de mankementen onmiddellijk te kunnen aanpakken na de uitspraak.  (DLD)