Parkeerwachter Streeteo, die toeziet op het correct gebruik van parkeerschijven binnen de blauwe zone, heeft gezorgd voor een prijsverwarring rond de extra bewonerskaarten. Sinds men in 2019 is overgeschakeld van de papieren bewonerskaart naar de digitale moeten bewoners van de blauwe zone niets meer doen om hun bewonerskaarten jaarlijks te vernieuwen, tenzij ze een andere auto hebben of een tweede bewonerskaart willen kopen. Voor deze laatste extra kaart worden de bewoners aangeschreven. En daar liep het dit jaar grondig fout : er werden twee brieven verstuurd met verschillende prijzen voor de extra kaart.

Streeteo heeft op 24 augustus haar jaarlijkse brief verstuurd naar de houders van de bewonerskaarten. Maar tijdens het druk- en verzendproces stelde men volgens burgemeester Laridon vast dat er bij de prijsbepaling voor een extra kaart geen rekening werd gehouden met de indexatie. Voor de extra bewonerskaart werd verkeerdelijk opnieuw het initieel bedrag van 100 euro gevraagd. Maar de parkeerwachter kon een aantal brieven met het foutief bedrag niet meer tegengehouden. Alle bewoners van de blauwe zone kregen dan maar een nieuwe brief met het correcte bedrag van 116,70 euro. Door Streeteo werd in haar tweede brief niet vermeld dat een eerder schrijven een verkeerd bedrag vermeldde, laat staan dat ze zich verontschuldigde voor de ongewilde prijsverwarring.

Om hoeveel verkeerde brieven het gaat, is niet bekend. Maar gezien de reacties die eDiksmuide hierrond kreeg uit verschillende straten en van mensen met verschillende beginletters in hun naam, mag afgeleid worden dat het er toch een pak zijn. En dat heeft toch voor wat verwarring gezorgd. Toch tilt burgemeester Laridon niet zwaar aan het incident dat ze veeleer als vervelend omschrijft. Uiteindelijk zijn er volgens haar in Diksmuide 750 bewonerskaarten in omloop waarvan 95% een eerste gratis bewonerskaart is. Er zijn dan ook slechts 5%, of een 40-tal, tweede bewonerskaarten. Daarenboven werd, bij de betaling, reeds het correcte bedrag van 116,70 euro vermeld. Een administratieve fout die volgens de burgemeester dus vervelend is maar ook geen drama. (DLD)