De Diksmuidse postbodes kunnen straks een extra dauwtrip inplannen.  Sowieso starten ze al met hun rondes voor dag en dauw maar nu krijgen ze ook nog een extra wandeling als ze straks met de auto naar het Diksmuids postkantoor komen.  Hun voertuig zal immers voortaan iets verder moeten geparkeerd worden.  Diksmuide wil de auto’s van de postbodes immers liever geparkeerd zien op de parking van het vroegere zwembad De Kupe dat daarom uit de blauwe zone wordt gehaald.  Maar hierdoor moeten postmedewerkers, wiens dagtaak al begint om 4 uur wel in het pikdonker door of langs het park naar het postkantoor want de straatverlichting gaat pas aan om … 4.30 uur. De Grauwe Broedersstraat, waar ze tot dusver parkeerden, wordt dan weer opgenomen in de blauwe zone zodat deze parkeerplaatsen beter bruikbaar worden voor de bewoners.  Het gedeelte van deze straat (foto archief), op vandaag nog éénrichtingsstraat, wordt ook terug een tweerichtingstraat en het krijgt meteen ook het statuut van een fietsstraat.  Deze voorstellen worden maandagavond 20 januari ter goedkeuring voorgelegd aan de gemeenteraad.


In het gedeelte tussen de Laure Fredericqlaan en het Oostvesten is er in de Grauwe Broedersstraat op vandaag nog éénrichtingsverkeer.  Maar dat is een tijdelijke maatregel in het kader van de vroeger uitgevoerde centrumwerken.  Zou opnieuw het tweerichtingsverkeer ingevoerd worden met de onveilige verkeerssituaties voor vooral de zwakke weggebruikers van de even verderop gelegen school, zo vroegen de bewoners van deze straat zich bezorgd af.  Tijdens twee bijeenkomsten met de bewoners werden ze gehoord door het stadsbestuur.  Dit overleg heeft nu geleid tot nieuwe verkeersregels die op de volgende gemeenteraad ter goedkeuring worden voorgelegd.
De tijdelijke éénrichtingsstraat in de Grauwe Broedersstraat wordt opnieuw een tweerichtingsstraat die wel het statuut van fietsstraat krijgt.  Hierdoor is het automobilisten verboden er fietsers voorbij te steken.  Verder worden er ook fietssuggestiestroken aangelegd en dit gedeelte van de straat wordt , samen met de Parklaan en de Laure Fredericqlaan ook opgenomen in de blauwe zone waarbij de parkeerschijf moet gebruikt worden tussen 8 uur en 14 uur.  Verder wordt de Laure Fredericqlaan definitief een éénrichtingsstraat.  Andere punten op de dagorde : het voorstel om Ir Guy Smagghe ereburger van Diksmuide te maken en de riolerings- en wegeniswerken in de Stovestraat en de Wilgendijk.
Aan de dagorde van de gemeenteraadszitting heeft raadslid Kurt Vanlerberhge (SP.a-open) ook een paar punten laten toevoegen.  Hij vraagt naar de opvolging van het stadspatrimonium waaronder de Boterhalle, het voormalig zwembad De Kupe en de projectontwikkeling van de oude jongensschool in Woumen.  Verder vraagt hij naar de toekomstplannen rond het afvalbeleid en de begraafplaatsen.  Tenslotte vraagt hij nog naar een stand van zaken in het dossier van de geurhinder op de industriezone Heernisse.
Raadslid Koen Coupillie (N-VA) vraagt dan weer om het aangepast huishoudelijk reglement, één jaar na het beleid, uiteindelijk goed te keuren.
De gemeenteraadszitting gaat door op maandag 20 januari om 20 uur in de gotische zaal van het stadhuis.  Deze zitting kan vrijblijvend bijgewoond worden.

Voor de volledige dagorde : klik hier. (DLD)