Deze week zakten droneteams van enerzijds de West-Vlaamse politiezones Polder, Westkust, Vlas en Riho en anderzijds van Antwerpen af naar Woumen. Daar organiseerde zone Polder een trainingsdag rond deze drones. Het dagvullend programma bevatte een theoretisch en een praktisch gedeelte met een toch wel spectaculair einde. Plaats van afspraak was het waterproductiecentrum De Blankaart dat hiervoor uitzonderlijk werd open gesteld door de Watergroep. Voor de politiediensten bleek het alvast een meerwaarde te mogen oefenen in een realistische omgeving.

In een beurtrol organiseren deze vijf zones een trainingsdag voor de collega’s van de andere zones. Gastheer zone Polder zorgde tijdens haar trainingsdag een theoretisch gedeelte in het bezoekerscentrum van het waterproductiecentrum. Daarin was er aandacht voor bijzondere technieken en de nieuwe regelgeving. Drones kunnen immers ingezet worden bij verschillende politieacties als het opsporen van vermiste personen, het opmaken van schetsen van verkeersongevallen via luchtfoto’s, het beheersen van volkstoelopen tijdens massamanifestaties of het ondersteunen van de speciale eenheden tijdens gerechtelijke acties.

Ondermeer het gebruik van de camera’s op de drones werd ook toegepast tijdens praktische oefeningen op de buitenterreinen rond het spaarbekken. Zo werd er gezocht naar vermisten in open veld en in en of langs grachten en waterlopen. Tenslotte moesten de verschillende teams, gevormd door de piloot en de waarnemer, als slotproef ook nog enkele drenkelingen blind lokaliseren op het spaarbekken. Bedoeling was om vervolgens ook de coördinaten door te geven aan zowel de andere hulpdiensten als aan de heli. De trainingsdag liet ook toe de procedures, het overleg en de communicatie te oefenen op en naast het terrein. (DLD)