Zowat 4.000 manschappen werden er door de politie ingezet bij het bezoek van de Amerikaanse president Biden aan Brussel.  En tussen hen ook enkele agenten van politiezone Polder.  Zowel op zondag als op maandag moesten zich telkens vier zone Polder-agenten melden bij de politiearmada in Brussel.  Omdat dit telkens gepaard ging met, verplaatsing inbegrepen, een dagtaak van 12 uren, betekent deze interventie voor de plaatselijke politiezone een tussenkomst van 96 manuren.  Klein in verhouding tot de veel grotere machtsontplooiing in Brussel maar voor een kleine politiezone als Polder zijn deze tussenkomsten wel nefast voor de eigen werking.  Want het gebeurt wel vaker dat men agenten van zone Polder vordert voor federale opdrachten.

Op de voorbije politieraad kon vernomen worden dat het personeelsbestand van zone Polder bestaat uit 19 burgers en 109 operationele agenten.  En bij deze laatste groep zijn er 10 operationelen te weinig.  Er is volgens zonechef Johan Geeraert heel wat personeelsverloop tussen de verschillende politiezones en daar zijn de kleinere zones als PZ Polder vaak de dupe van.  Als men als onderbemand korps dan voor dergelijke federale opdrachten ook nog eens 7% van haar operationelen ter beschikking moet houden omdat de federale reservetroepen werden afgebouwd, dan is dat vaak van het goede te veel.
Politiezone Polder moet niet alleen bijspringen bij een bezoek van een Amerikaans president, maar ook bij handhaving van zeg maar voetbalmatchen van ondermeer Club Brugge of Antwerp.  Daarenboven betekent dit niet dat er hiervoor een verhoging is van de jaarlijkse dotatie die men van de hogere overheid krijgt.
Op de politieraad bleek dat deze federale opdrachten voor enige wrevel zorgen. Zonechef Johan Geeraert vindt alvast dat men voor private organisaties als Tomorrowland niet langer een beroep zou moeten doen op de “gratis” politiemensen, het inzetten van eigen security lijkt hem correcter.  Zo dragen alvast de organisaties die de winsten krijgen, ook de kosten.  En meteen kan PZ Polder dan zijn manschappen inzetten waar ze horen en dat is in de eigen zone. (DLD)