Op woensdag 22 juni kwam de politieraad van zone Polder bijeen.  Deze bijeenkomst was in eerste instantie voorzien op 11 mei maar moest ter elfder ure verdaagd worden.  Een reden werd toen niet opgegeven maar de werkelijke oorzaak kwam woensdagavond boven water.  Politieraadslid Kurt Vanlerberghe hekelde immers het feit dat de politieraad toen werd verdaagd omwille van …  een voetbalmatch van Club Brugge.  Hij vond het niet kunnen dat een politieraad, waarvan de datum reeds lang bekend was, moest wijken voor een voetbalmatch, ook al was het met inzet de landstitel.  Maar volgens raadsvoorzitter Lies Laridon moest men vaststellen dat veel raadsleden zich al hadden laten verontschuldigen zodat de zitting wellicht niet zou kunnen doorgaan omdat er niet voldoende aanwezigen waren.  Welke politici hun aanwezigheid in een voetbalstadion verkozen boven deze in een raadzaal voor het hen toevertrouwd mandaat was woensdagavond niet duidelijk.  Wel bleef het wel heel opvallend stil bij de tussenkomst van raadslid Vanlerberghe.  De heren en dames verkozen politici maakten hiermee alvast geen mooie beurt.  En er werden woensdagavond nog meer vraagtekens geplaatst achter beslissingen.

Politiezone Polder wil, nu meer diensten gecentraliseerd worden in haar zonaal kantoor in Diksmuide, ook haar vroeger gebouw in de Stationsstraat in Kortemark van de hand doen.  Bij een eerste poging werd het gebouw onderhands aangeboden voor de prijs van 400.000 euro.  Er daagden evenwel geen gegadigden op.  Voor een herkansing worden nu commerciële verkoopskantoren ingeschakeld die evenwel al de bedenking maakten dat de vraagprijs wellicht te hoog zal zijn, zo was te horen op de politieraad.  Nochtans had politiezone Polder het gebouw een slordige tien jaar terug nog aangekocht voor de prijs van 535.000 euro.  Zonder rekening te houden met de aanpassingswerken die werden uitgevoerd aan het gebouw en uitgaande van de meest gunstige, maar wel onwaarschijnlijk bieding van 400.000 euro, zou er een verlies van 135.000 euro geboekt worden.  Dit toont aan dat de goede huisvader binnen politiezone Polder ver te zoeken is want enkele jaren terug gebeurde hetzelfde ook al in Houthulst.  Toen werd daar het voormalig politiekantoor verkocht voor 367.000 euro terwijl het eerder werd aangekocht voor 522.000 euro wat ook al resulteerde in een verlies van 155.000 euro, zo herinnerde raadslid Vanlerberghe het politiecollege van burgemeesters aan deze ook al financieel pijnlijke operatie.  Hij vroeg zich dan ook af waarom politiezone Polder steevast veel te veel betaald voor zijn gebouwen die ze dan vervolgens voor een pak minder van de hand moet doen.  Nochtans was er tussen aankoop en verkoop telkens inflatie en een algemene prijsstijging van de onroerende goederen.  Maar voor zonevoorzitter Lies Laridon heeft het politiecollege steevast de marktprijzen gevolgd, een evolutie die voor haar, in tegenstelling tot de visie van politieraadslid Kurt Vanlerberghe, dus dalend was en die dus politiezone Polder minimaal bijna 300.000 euro heeft gekost.

Maar ondanks deze financiële tegenslagen, heeft politiezone Polder nog steeds een flinke spaarpot van 6,7 miljoen euro die ze wil gebruiken voor de bouw van haar nieuw zonaal kantoor aan de Woumenweg.  De eerstvolgende factuur die men hiervoor zal krijgen, zal deze voor de sloopkosten zijn die geraamd worden op 255.000 euro.  Maar de spaarpot van zone Polder die in 2021 nog met 800.000 euro groeide, is ondermeer te danken aan het niet gebruiken van voorziene budgetten voor personeelskosten.  Het personeelskader van zone Polder raakt immers nog steeds niet helemaal ingevuld, zo bleek woensdagavond.  Zo heeft men er momenteel 19 vacatures open staan waarmee bijna 1 op de 5 betrekkingen niet ingevuld raken.  Zone Polder lijkt nog steeds niet goed in de markt te liggen bij kandidaat-politiemensen.  Voor zonechef Johan Geeraert zal de lange aanwervingsprocedure daar ook niet vreemd aan zijn, al is dit geen exclusief probleem van zone Polder.  Maar op de zitting bleek ook dat men hierdoor de dienstverlening moet aanpassen.  Vrij in en uit lopen in een politiekantoor om melding te maken van een niet-dringend probleem kan niet meer, hiervoor moet zoals werd ingevoerd in de pandemie, blijvend een afspraak gemaakt worden.  Dit laat volgens de zonechef wel toe om de burger beter van dienst te zijn, maar het helpt ook om het nodige personeel hiervoor efficiënter in te zetten.  Maar uiteraard kan men altijd, voor dringende interventies, terecht bij de politie via het noodnummer 101. (DLD)