In 2017 stonden de mandaten van de Diksmuidse politici in het algemeen, en deze van burgemeester Lies Laridon (CD&V) in het bijzonder hoog op de politieke agenda.  Vooral Idee Diksmuide hield toen als oppositiepartij de druk heel hoog op de mandatenketel.  Bij monde van toen nog raadslid Marc Deprez werd transparantie geëist.  Intussen is de mandatenstorm gaan liggen, zelfs in de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 was het geen thema meer.
En wat gebeurde er intussen met de mandaten.  Dat antwoord kwam gisteren toen het Rekenhof de mandaten die de politici in 2019 kregen toebedeeld, bekend maakte.  Blijkt dat burgemeester Lies Laridon nog steeds de Diksmuidse mandatenkoningin is met 11 bezoldigde mandaten die zich vooral in de elektriciteitssector situeren.  Opvallende tweede was in 2019 wel nog raadslid Bieke Moerman (SP.a-open) die nog 10 bezoldigde mandaten wist te bemachtigen en hiermee toen in het zog bleef van de Diksmuidse burgemeester.  Intussen heeft raadslid Bieke Moerman wel haar politieke ambities teruggeschroefd.

En was tijdens de vorige bestuursperiode ook Eric De Keyser (SP.a-open) nog een grote mandatengrossier, het huidig raadslid vervolledigt, ondanks het feit dat zijn partij uit het stadsbestuur verdween en hij een aantal mandaten moest inleveren, met 5 bezoldigde mandaten nog steeds het Diksmuids mandatentrio.
Tenslotte is het nog opvallend dat, behoudens Katleen Winne (Idee Diksmuide) met twee bezoldigde mandaten, het Rekenhof geen melding maakt van enig ander raadslid van Idee Diksmuide die ook een bijkomend bezoldigd mandaat heeft naast dat van raadslid of schepen. Nochtans maakt Idee Diksmuide sinds 2019 deel uit van de Diksmuidse meerderheid.(DLD)

In een reactie stelt raadslid Bieke Moerman dat ze inderdaad een wel heel preciese aangifte heeft ingediend die er nu voor zorgt dat de cijfers die door het Rekenhof zijn gepubliceerd voor een vertekend beeld zorgen.  Naar haar zeggen had Het Rekenhof haar slechts 6 betaalde mandaten mogen toewijzen.