De Polderhalle.  Dat is een industrieloods in de Polderstraat op de industriezone Heernisse die Diksmuide huurt sinds 1 mei 2020.  Daar betaalt ze maandelijks 2.500 euro voor.  Deze loods moet een tijdelijke evenementenhal worden als alternatief voor de Boterhalle die niet langer bruikbaar is voor fuiven en evenementen.  Tot er een nieuwe evenementenzaal op de Grote Markt komt, moet deze Polderhalle onderdak bieden aan organisatoren van fuiven.  Maar corona zorgde er intussen voor dat de Polderhalle er ongebruikt bij ligt terwijl Diksmuide al 25.000 euro aan huurgelden betaalde.  En ook de toekomst voor deze fuifzaal is allesbehalve rooskleurig, zo vond SP.a-open-raadslid Kurt Vanlerberghe op de voorbije gemeenteraad.  Voor hem was het duidelijk, het huren van de Polderhalle is de kroniek van een rampzalige beslissing.  Krijgt Diksmuide ook zonder fuif een kater in de Polderhalle?  Toch niet volgens schepen Marc De Keyrel (CD&V).  Voor hem is de Polderhalle een positief project dat na de coronacrisis een perspectief en een toekomst zal bieden aan de Diksmuidse jeugd, haar verenigingen en de Diksmuidelingen in het algemeen.

Diksmuide begon volgens raadslid Vanlerberghe in volle crisis de Polderhalle te huren en koppelde hieraan ook een slordige 42.000 euro aan aanpassingswerken.  SP.a-open stelde van bij de start bij monde van raadslid Bieke Moerman dat ze hiermee ook voor ongeoorloofde concurrentie voor private uitbaters van dergelijke zalen zou zorgen.  Een argument dat toen werd tegengesproken door schepen De Keyrel die verder stelde jeugdverenigingen en scholen als organisatoren van fuiven niet in de steek te zullen laten.  Op de voorbije gemeenteraad stelde raadslid Kurt Vanlerberghe dat jeugdverenigingen alvast weinig gebruik maken van stedelijke fuifzalen, zij vonden alternatieven in private loodsen.  Maar hiermee geconfronteerd besliste volgens Kurt Vanlerberghe het stadsbestuur intussen om de huurprijs voor de Polderhalle te laten  zakken tot 600 euro per dag waarmee ze onder de marktprijzen van de private zalen gaat.  Private verhuurders worden hiermee uit de markt geconcurreerd volgens Kurt Vanlerberghe en uitbaters van feestzalen, die het momenteel al moeilijk hebben, worden hiermee de das omgedaan.
Verder blijkt volgens raadslid Vanlerberghe ook dat het budget voor de aanpassingswerken intussen al wordt begroot op meer dan 63.000 euro in plaats van 42.000 euro.  En het raadslid bracht tenslotte nog enkele bedenkingen mee rond de Polderhalle.  Zo  bewijst het ontbreken van enige vraag om de Polderhalle te huren voor Kurt Vanlerberghe dat er volgens de jeugdverenigingen helemaal geen nood is aan een evenementenzaal.  Ook de hoogdringendheid, waardoor Diksmuide sinds vorig jaar al 25.000 euro aan huur betaalde, is voor hem een raadsel vermits Diksmuide op vandaag nog niet begonnen is met de aanpassingswerken die men pas tegen de zomer zou afronden.
Enig lichtpuntje ontwaarde hij bij de vermindering van de huurprijs met 500 euro die de eigenaar met ingang van 1 maart 2021 toestond zolang er geen activiteiten mogen georganiseerd worden.  Al is deze toegeving volgens raadslid Kurt Vanlerberghe enkel het gevolg van zijn vraag naar info in de aanloop naar deze gemeenteraad.

Schepen Marc De Keyrel (archieffoto bij Polderhalle) herinnerde de gemeenteraad eraan dat 22 van 25 raadsleden (alleen SP.a-open stemde tegen nvdr) zowel de beslissing om de Polderhalle vanaf 1 mei 2020 te huren, goedkeurden, net als de initieel voorziene aanpassingswerken.  Voor hem voert het stadsbestuur dan ook de beslissingen die de gemeenteraad met een grote meerderheid goedkeurde voor de Polderhalle correct uit.  En dat de eigenaar de huurprijs met 500 euro verminderde stemt hem ook heel tevreden.  Voor hem is de Polderhalle dan ook geen negatief verhaal zoals SP.a-open laat uitschijnen, wel is het een positief project dat een mooi alternatief biedt, niet alleen nu maar ook straks tijdens de bouw van de nieuwe Boterhalle.  En voor de nieuwe Boterhalle is intussen een werkgroep bezig om de bouwplannen, de omgevingsvergunningsaanvraag en het aanbestedingsdossier voor te bereiden.  (DLD)