Maak van Lampernisse een literair dorp.  Die oproep deed Jan Van Herreweghe bij de opening van de expo rond auteur Clem Schouwenaars in het dorpshuis De Seizoenen in de voormalige kerk van Lampernisse.  En die oproep viel alvast niet in dovemansoren bij Lampernissenaar Peter Bossu die enkele van zijn gedichten, die hij de voorbije jaren bij elkaar pende, in een bundel op de markt brengt.  Als puber droomde hij ervan om schrijver, dichter,  schilder of natuurbeschermer te worden.  Het werd uiteindelijk het laatste dat hij combineerde met politieke ambities om zijn natuurdoelen te bereiken.  Maar de droom om dichter te worden, die hij rond zijn twintigste had, bleef knagen.  Hij bleef wel schrijven maar publiceren bleef uit … tot nu.  Op advies van enkele vrienden komt Peter Bossu nu toch naar buiten.  Waarom niet?  Nu we hier toch zijn, zo luidt dan ook de titel van zijn bundel.

“Ik ben natuurbeschermer, soms een politiek analist, soms schilder en dichter.  Sommigen menen dat je in het leven maar één iets kunt zijn.  Ik denk dat helemaal niet.  Ik kan meer zijn dan een ééndimensioneel wezen.  Nu we hier toch zijn, maken we er beter iets groots van.  Toch?”, zo filosofeert Lampernisses dichter die ook een gedicht aan zijn dorp wijdt.

Lampernisse

Hier in het dorp
In die straat
In dat huis
Hier
Met een landschap, met terpen
Met nu, net nu
– vandaag, die vorstige dag in januari –
Wel 10.000 ganzen uit het noorden
Die grazen waar ik in het voorjaar de leeuweriken en de grutto zoek
Daar waar ik denk dat hazen me kennen
Hier
Op die plek

Net nu, vandaag
Dat is waar ik leef
Vrienden maak en verlies
Waar kinderen groeien waarvoor ik een boom plant
Vissen vang, nu en dan een krab en waarvoor ik
– zomaar ergens in een nacht –
Me wakker slaap en besef van ja …

Hier
Waar de lucht bevrucht wie het wil
Kan
Dat is hier, mijn thuis
In een dorp vol verleden
In die straat
Op een plein, met een boom
In dat huis
Net vandaag
Hier
Nu
Net nu

Lampernisse, 10 januari 2022

De gedichtenbundel “Nu we hier toch zijn” is voor 20 euro te koop bij Mario’s kranten- en boekenwinkel in Kaaskerke, Graficus Rein in de Gasthuisstraat in Diksmuide en Den Appel in Lichtervelde.  Ze kan ook besteld worden door het bedrag (met 3 euro verzendkosten) over te schrijven op rekening BE36 0630 7262 8581 van Peter Bossu met vermelding “Nu we hier toch zijn” en het postadres.

“Nu we hier toch zijn” is een uitgave van Uitgeverij De Bok en werd geïllustreerd met tekeningen van Johan Lowie. (DLD)