Multinational PepsiCo, dat een chipsfabriek heeft in Veurne, gaat een samenwerking aan met Natuurpunt om ondermeer in De Blankaart natuurherstelprojecten uit te voeren.  Doel is om het waterbergend vermogen te vergroten.  Door de heraanleg van laantjes, grachten, kreken en natte weiden wil men meer ruimte maken voor water en waterminnende planten en dieren.  Vlaams minister voor Omgeving Zuhal Demir kwam naar de Blankaart voor de eerste spadesteek van dit project.

Waterrijke natuur is de bondgenoot in de strijd tegen de klimaatverandering en biodiversiteitsverlies. Natuurgebieden houden grote hoeveelheden water vast bij hevige regen, ze zorgen ervoor dat het water de kans krijgt om te infiltreren in de grond en ze geven het langzaam weer af bij droogte. Bovendien zijn waterrijke gebieden ook hotspots voor biodiversiteit, het zijn schatkamers van de natuur waar heel wat waardevolle planten en dieren leven. Zo komt ongeveer 40% van alle diersoorten op aarde voor in deze waterrijke gebieden.
Maar veel van deze natte natuur is verloren gegaan. Een recente studie van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek heeft volgens Natuurpunt aangetoond dat Vlaanderen maar liefst 75% van zijn natte natuur zag verloren gaan tijdens de voorbije halve eeuw. Maar voor Natuurpunt is het nog niet te laat om dit te herstellen.
Daarom gaan Natuurpunt en multinational PepsiCo samenwerken om die kostbare natte natuur te herstellen. Het Amerikaans voedingsbedrijf met zijn vestiging in Veurne wil tegen 2025 100% van het water terug aanvullen. De producent van merken als Quaker, Tropicana en Lay’s wil daarvoor in de eerste plaats focussen op efficiënter watergebruik bij zijn productieprocessen en op waterzuivering. Daarnaast zal het bedrijf samen met Natuurpunt investeren in het veilig stellen van waterrijke gebieden in de regio rond haar sites.  En de Blankaart in Woumen past in dat plaatje.  (DLD)