Het Gents architectenbureau Oyo heeft zijn masterplan voor de site op de hoek van de Kaaskerkestraat en de IJzerdijk in de schaduw van de IJzertoren voorgesteld aan de Diksmuidse Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening (Gecoro).  Pax Eco, zo heet het project, zou plaats kunnen bieden aan 119 appartementen, verspreid over meer dan 10 woonblokken.  Het terrein zou meer dan 1 hectare groot zijn (10.261 m²)  en omvat ondermeer het vroegere IJzerbedevaartsecretariaat langs de IJzerdijk, het vroegere restaurant ‘t Fort aan de Hoge Brug, de kleine hoeve naast de GO-slagersschool in de Kaaskerkestraat en alle tussenliggende gebouwen en terreinen.  Ze ligt dan ook bij de Hoge Brug, die een poort vormt naar Diksmuide, komende van de kust.  De visie van de Gecoro op dit project is nog niet bekend gemaakt.

De site zou meer zijn dan een verzameling van gebouwen, het zou doorspekt zijn met wandel- en fietspaden, ook de Vlavaart zou er zijn plaats kunnen krijgen en de verschillende hoogtes van de gebouwen zorgen dat het alvast geen monotone woonkazerne wordt.  Een plein met commerciële ruimtes moet er ook een ontmoetingsplaats worden voor bewoners en bezoekers en een deel wordt ook ingevuld als groenpark.  Er zijn ook 155 parkeerplaatsen waarvan 21 bovengronds en 134 in een ondergrondse parkeergarage. Het hoogste gebouw is momenteel 24 meter hoog en telt 8 verdiepingen. Maar andere woonblokken variëren tussen 3 en 8 etages. Overigens past deze hoogbouw ook bij andere appartementsgebouwen die op vandaag al gebouwd of in aanbouw zijn langs de IJzer.  Heeft de Gecoro zich reeds kunnen buigen over dit project, toch is dit nog geen definitief masterplan, het project kan nog verder evolueren.
Ook qua timing van uitvoering is nog niets definitiefs. Wellicht zal dit ook afhankelijk zijn van het verwerven van alle gebouwen die deel uitmaken van het domein waar de projectontwikkelaar Pax Eco wil realiseren.  Zo is restaurant ‘t Fort met de bijhorende feestzaal en de ernaast gelegen woning in de IJzerdijk nog geen eigendom van de projectontwikkelaar.  Verder lijkt er in het huidig plan voorlopig ook geen plaats voor de vroegere smidse Jonckheere die geldt als een pareltje van de wederopbouw na de eerste wereldoorlog en die ontworpen werd door architect Raymond Burgraeve. (DLD)