Bij de heraanleg van de Diksmuidse Grote Markt zorgde het hierop kleiner aantal parkeerplaatsen dat er heel wat commotie was op het einde van de vorige bestuursperiode. De mislukte poging van toen nog oppositiepartij Idee Diksmuide om hierrond een referendum te organiseren bracht haar uiteindelijk een kiesoverwinning bij de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen. Uiteindelijk zouden de verdwenen parkeerplaatsen hen in het schepencollege brengen. Maar intussen waren er nog steeds minder parkeerplaatsen op de Grote Markt. Maar daar komt nu verandering in want Tim Saint-Germain van de gelijknamige Salons wil nu zijn eerder eind 2018 aangelegde parking die al een 50-tal parkeerplaatsen telt, straks uitbreiden met 16 parkeerplaatsen. Zo krijgt deze parking in de onmiddellijke omgeving van de Grote Markt 66 parkeerplaatsen. Bij de heraanleg van de Grote Markt verdwenen destijds … 67 parkeerplaatsen.

Voor zijn uitbreidingsplannen van de parking wil Tim Saint Germain in de Breyne Peelaertstraat de dokterswoning van wijlen Frank Wauters die dateert uit de jaren zeventig van de vorige eeuw, slopen. De rode beuken die er staan en die nog dateren uit de periode dat dit perceel de tuin was die behoorde bij de woning van de vroegere Diksmuidse burgemeester Missiaen, blijven behouden. Voor Tim Saint Germain is het behoud ervan belangrijk, niet alleen voor de mooie bomen op zich maar ook omdat ze bepalend zijn voor het uitzicht van deze straat. Maar ondanks het behoud van de bomen, zal de vrijgekomen plaats na de sloop toch nog altijd zorgen voor 16 bijkomende parkeerplaatsen. Maar deze bijkomende parking ook open zetten voor publiek gebruik, dat is voor hem dan weer niet verenigbaar met het gebruik voor de bezoekers van de Salons Saint Germain die uiteraard niet altijd op vaste tijdstippen gebruik maken van de feestzalen. Wel maken op vandaag nu reeds een boekhoudkantoor en een winkel uit de buurt volgens afspraak met de eigenaar gebruik van de al bestaande parking, hun medewerkers kunnen er al hun wagen kwijt tijdens de weekdagen.

Maar niettegenstaande deze private parking geen publieke functie zal krijgen, toch heeft ze een impact op de parkeermogelijkheden op en rond de Grote Markt. Immers, voor alle wagens van zowel de bezoekers van de feestzalen alsook van de medewerkers van de winkel en het boekhoudkantoor die er hun wagen parkeren, wordt er geen plaats op de Grote Markt ingenomen. En vermits, rekening houdend met de bredere plaatsen op de vernieuwde Grote Markt, er bij de heraanleg 67 plaatsen verdwenen zijn, blijft de parkeercapaciteit met de bijkomende 66 parkeerplaatsen in en rond de Grote Markt nagenoeg even groot als voor de heraanleg.
Uiteraard is het nu uitkijken hoe Idee Diksmuide met deze nieuwe parkeersituatie in het centrum zal omgaan. In haar verkiezingsprogramma voor de jongste gemeenteraadsverkiezingen stelde ze te zorgen voor 70 bijkomende parkeerplaatsen in de onmiddellijke nabijheid van de Grote Markt. Dankzij dit privaat initiatief lijkt Idee Diksmuide alvast dit punt van haar programma te kunnen afvinken. Maar inmiddels heeft ze dit punt uit haar verkiezingsprogramma wel vertaald naar 39 bijkomende ondergrondse parkeerplaatsen onder de nieuw te bouwen evenementenhal onder de Boterhalle. Tot dusver bleef Idee-schepen Marc Deprez dan ook hameren op de realisatie van deze ondergrondse parking. Maar of, met de realisatie van de private parking van de Salons Saint Germain, de huidige bestuursploeg nog 2 miljoen euro extra zal ophoesten voor 39 bijkomende parkeerplaatsen, is nu de vraag. Wellicht dat ook de huidige moeilijker financiële situatie een belangrijke factor in de uiteindelijke beslissing over de aanleg van de ondergrondse parking wordt. Uit tussenkomsten tijdens de gemeenteraad bleek haar coalitiepartner CD&V alvast een koele minnaar van Idee’s parkingplannen.
Rest de vraag of het huidig aantal parkeerplaatsen in het centrum nu voldoende blijkt. Op een voorbije gemeenteraadszitting werd vanuit de oppositie reeds het voorstel gelanceerd om, na afbraak van de huidige Boterhalle, de vrijgekomen gronden voorlopig in te richten als parking. Zo zou kunnen blijken hoe groot de nood is aan bijkomende parkeerplaatsen, al moet daarbij wel de nuance gemaakt worden dat de ondergrondse parking wel betalend zou zijn. Maar dit voorstel werd toen nog door schepen Deprez afgeblokt. Of een nieuwe telling van de parkeerstromen op en rond de Grote Markt, die duidelijkheid zou kunnen brengen over de noodzaak van een nieuwe ondergrondse parking op de Boterhalle-site, dan weer wel tot de mogelijkheden behoort, daarover is op vandaag nog geen duidelijkheid. Wel is duidelijk dat, niettegenstaande de realisatie van de uitgebreide private parking van de Salons Saint Germain, de parkeerproblematiek op en rond de Grote Markt nog niet van Diksmuides politieke agenda is verdwenen. (DLD)