Bij de herinrichtingswerken van de Wilgendijk wordt er éénrichtingsverkeer ingevoerd waarbij auto’s nog enkel van de Kiekenstraat naar de Generaal Baron Jacquesstraat mogen rijden.  Deze wijziging liet meteen ook toe niet alleen de voetpaden op de wettelijke minimumbreedte van 1,5 meter te brengen, er zijn nu ook 33 parkeervakken aangelegd aan beide zijden van de straat.  Maar net deze vakken zorgen voor verwarring bij de bewoners van de straat.  De parkeervakken werden immers allemaal, zonder enig onderscheid, netjes op dezelfde manier afgebakend met witte klinkers, ook deze voor de garages van de bewoners.  (foto) Daar mogen nochtans geen andere wagens geparkeerd worden dan deze van de bewoner van het betrokken huis.  Geldt deze regel dan niet langer in de Wilgendijk, zo vragen de bewoners zich vertwijfeld af.

Toch wel, zo bevestigt ons schepen van openbare werken Marc Deprez.  Ook hij werd hierover reeds aangesproken en hij begrijpt de verwarring die dezer dagen heerst in de Wilgendijk.  Hij zoekt naar een oplossing, desgevallend met aangepaste markering, om duidelijker te maken waar de parkeervakken zich bevinden die exclusief voor de bewoners van de Wilgendijk zijn.  Overigens zou in de Stovestraat zich hetzelfde probleem stellen.  Of deze aanpassing van de markering er nog komt voor de officiële opening is niet duidelijk, deze is immers al voorzien op 6 augustus. (DLD)