Het coronavirus beheerste het voorbije jaar 2020.  Maar het virus zorgde alvast vorig jaar niet voor oversterfte in Diksmuide.  Eind 2020 stond het aantal overlijdens op 172.  En dat is slechts een stijging van 4 tegenover 2019.  Verder waren er ook 170 geboortes en dat zijn er 11 minder dan in 2019.  Wellicht dat de coronagevolgen op dat vlak zich pas in 2021 zullen manifesteren …  Overigens waren er 60 koppeltjes die in 2020 het ja-woord gaven.  Ook hier had het coronavirus geen grote impact want in 2019 waren dat er 63.

Eind 2020 telde Diksmuide 16.813 inwoners.  Dat zijn er 15 minder dan in 2019, een trendbreuk nadat men jarenlang een toename van het aantal Diksmuidelingen mocht noteren.  En er zijn ook nog enkele opmerkelijke verschuivingen binnen de verschillende dorpen.   Zo telt Beerst dit jaar met 1.480 ingeschrevenen 42 inwoners minder dan in 2019 terwijl een jaar daarvoor het dorp met 59 extra inwoners nog de sterkste stijger was.  Dit jaar was overigens het centrum de sterkste stijger met een toename van 38 inwoners.  Overigens woont bijna 35 procent van alle inwoners in het centrum.  Tweede grootste dorp is Esen met 1.945 inwoners, Beerst neemt nog steeds de derde plaats in.
En dan is er nog Oudekapelle dat na een daling met 19 inwoners nog 123 inwoners telt.  Dat betekent dat in 2020 het inwonersbestand van deze deelgemeente met meer dan 13 procent daalde, procentueel de grootste daler.  Het kleinste dorp blijft Sint-Jacobskapelle met 97 inwoners.  Tenslotte zijn er bijna evenveel mannelijke Diksmuidelingen als vrouwelijke : 8.404 tegenover 8.409.
Geven we nog mee dat vorig jaar 777 inwoners verhuisden naar een andere stad terwijl Diksmuide 663 nieuwe inwoners mocht verwelkomen.  Maar de hieruit voortvloeiende daling met 114 inwoners komt niet tot uitdrukking in de totale daling die slechts 15 koppen telt.  Het blijft ieder jaar opnieuw een opmerkelijke rekenkundige kronkel in de bevolkingscijfers… Verder is de grootste bevolkingsgroep in Diksmuide nog steeds de 50- tot 59-jarigen en de oudste inwoners zijn drie vrouwen van honderd jaar.  Verder hebben 625 Diksmuidelingen een andere nationaliteit dan de Belgische.  Van deze groep komt het grootste aantal uit Roemenië (155), Polen (138) en Nederland (48).  (DLD)