Op 1 februari vernam Diksmuide dat spoorwegmaatschappij NMBS de loketten in haar station tegen eind 2021 wil sluiten.   Via een motie, die maandagavond werd goedgekeurd, vraagt de Diksmuidse gemeenteraad nu aan de NMBS om deze beslissing te herzien.  Maar intussen is er volgens burgemeester Lies Laridon (CD&V) ook al een afspraak voorzien met de NMBS in de loop van de maand maart waarop voorstellen kunnen besproken worden om, al dan niet met loketten, een voldoende dienstverlening te blijven garanderen.  Raadslid Eric De Keyser (SP.a-open) juicht een dergelijk overleg toe maar zou deze motie niet versturen om het overleg met de NMBS niet op voorhand te torpederen.  Maar volgens de Diksmuidse burgemeester kan een motie wel degelijk een aanvulling en een signaal zijn voor de op stapel staande afspraak met de NMBS die overigens nog meer punten dan de stationsloketten op de agenda heeft

Deze motie van de gemeenteraad is voor de Diksmuidse burgemeester een belangrijk signaal.  Wil Diksmuide, als voorzien in het nieuw vervoersplan voor de Westhoek, in de toekomst van zijn station een draaischijf maken voor het openbaar vervoer, dan moet het treinstation een waardige schakel blijven in het geheel.  Belangrijk voor Lies Laridon is dan ook dat er voldoende dienstverlening kan gegarandeerd worden.  Stationsloketten zijn immers belangrijk voor hen die niet digitaal geletterd zijn.  Vooral voor hen is het belangrijk dat een persoon helpt het openbaar vervoer ook voor hen toegankelijk te houden.  Stewards, die mensen zullen helpen tijdens een beperkte overgangsperiode, zullen er later niet meer zijn.  Er moet dan ook een definitieve oplossing komen. Daarnaast zal ook het hoger boordtarief dat moet betaald worden op de trein, voor wie op welke manier ook geen ticket vooraf kan kopen, de toegankelijkheid of klantvriendelijkheid niet bevorderen.  Lies Laridon onderstreept dan ook dat er steeds aandacht moet blijven voor de occasionele, niet digitaal geletterde treingebruiker.
Kan dit niet langer met loketten in het station, dan moeten er verkooppunten kunnen komen in nabij gelegen zaken of winkels.  Daarnaast wil men ook de wachtzaal gedurende een halfuur voor de eerste en na de laatste treinverbinding in het station van Diksmuide open houden als verwarmde en overdekte wachtruimte voor de reizigers.  Ook wil men dat er een ticketautomaat in de wachtzaal zelf komt en er moet onderzocht worden of er samen met andere organisaties of private partners in het station een gemeenschappelijke dienstverlening met meerdere diensten kan georganiseerd worden.

Raadslid Eric De Keyser stelde nog voor om tickets te laten verkopen via het Sociaal Huis met tijdens het weekend een alternatief in het toerismebureau.  En voor Koen Bultinck van N-VA kan een broodjeszaak misschien de plaats van de loketten innemen.  En waarom kan een broodjeszaak ook geen tickets verkopen zoals men op vandaag ook al postpunten vindt in kruidenierszaken.

Tijdens het komend overleg met de NMBS wil burgemeester Laridon niet alleen de sluiting van de stationloketten op tafel brengen, ook worden dan verder de plannen voor de fietstunnel onder de sporen en de aanleg van de parking aan de achterzijde van het station besproken.  Deze werken staan momenteel op de planning van 2022.  En mogelijks zullen deze werken een nog grotere impact dan de stationsloketten hebben op de stationsomgeving als draaischijf voor het openbaar vervoer tijdens de komende decennia. (DLD)