In de nacht van vrijdag op zaterdag hield politiezone Polder een grootscheepse overlastcontrole in enkele cafés, nachtwinkels en pleinen in Diksmuide en Kortemark. Aanleiding was het toenemend aantal klachten dat duidelijk in verband staat met de versoepeling van de Covid19-maatregelen.
Politiezone Polder kreeg voor de actie bijstand van de FOD Volksgezondheid en de sociale inspectie. De collega’s van de zones Westkust, Vlas en RIHO zorgden ondermeer voor een drugs- en patrouillehond, de federale politie leverde een celwagen.
Bij de actie werden volgens zonechef Geeraert in totaal 138 personen gecontroleerd. Daarvan werden 4 personen bestuurlijk aangehouden. Er werden 3 pv’s opgesteld voor inbreuken op de arbeidsreglementering, 1 pv voor het schenken van alcohol aan minderjarigen en van 1 bestuurder werd het rijbewijs ingetrokken. (DLD)