Tussen de coronagolven van het voor- en najaar waren er tijdens de voorbije zomer versoepelingen die ook jongeren toelieten hun sociale contacten te herstellen.  Maar dat zorgde ook voor overlast door hangjongeren in de wijk Hof ter Bloemmolens.  De jongeren verzamelden daar vooral aan het ponton aan de achterzijde van de Bloemmolens.  Politiezone Polder deed toen de nodige identiciteitscontroles waarna de overlast verdween.  Maar naar aanleiding van de incidenten met deze hangjongeren heeft Diksmuide nu overwogen om een bijkomend personeelslid aan te werven bij de jeugddienst als straathoekwerker.  Maar gezien de overlast door hangjongeren nog beperkt is, heeft Diksmuide hiervan volgens jeugdschepen Marc De Keyrel dan toch afgezien.

Volgens schepen De Keyrel hebben ook de Diksmuidse jongeren het moeilijk in deze coronatijden en ook zij zoeken naar sociaal contact. Daarbovenop werd de jeugdwerking van de jeugd-, sport- en/of cultuurverenigingen tijdelijk stilgelegd of werden de samenkomsten beperkt. De jongeren die niet georganiseerd zijn, komen hierdoor samen op openbare locaties waar ze van het sociaal contact genieten. Maar dat zorgde dus ondermeer in de wijk Hof ter Bloemmolens voor overlast.

Maar dacht Diksmuide in eerste instantie om een straathoekwerker in te zetten, na overleg met de jeugddienst, het Sociaal Huis en de politiezone Polder, werd hiervoor volgens schepen De Keyrel dan toch niet gekozen.   Immers, het probleem met hangjongeren is in Diksmuide vooralsnog beperkt.  Wel is er een afspraak gemaakt met voornoemde diensten om korter op de bal te spelen bij overlast door hangjongeren.  Medewerkers van de jeugddienst en het Sociaal Huis zullen dan in overleg gaan met deze jongeren.  Maar kan men hierdoor de overlast niet vermijden, dan zal volgens schepen De Keyrel Diksmuide alsnog het initiatief nemen dat op dat ogenblik nodig is. (DLD)