Momenteel spoort Ovam, de Vlaamse overheidsdienst die verantwoordelijk is voor het afvalbeleid en de bodemsanering, de verontreinigde gronden op om ze vervolgens te saneren.  Zo wil men de grond in Vlaanderen weer gezond maken.  Daarvoor lanceerde ze ook  www.degrotegrondvraag.be waar aangeduid is welke gronden gezond zijn en welke niet.   Opvallend, op het plan is er geen melding dat er vroeger een oude stortplaats was in de Pluimstraat en de achterliggende gronden van de woonwijk. Omdat volgens Ovam de gemeenten verantwoordelijk zijn voor de volledigheid van haar inventaris van risicogronden, heeft milieuschepen Marc Deprez intussen al de stedelijke administratie en haar milieudeskundige opdracht gegeven alles in de omgeving van de Pluimstraat grondig te screenen.

Van verschillende Diksmuidelingen vernamen we enkele weken terug nog dat de oude stortplaats zich niet op de hoek van de Pluimstraat en de Woumenweg bevond maar wel dieper in de Pluimstraat op de site van de school Klimop enerzijds en anderzijds ook op de gronden van de achterliggende woonwijk.  Nu blijkt dat deze percelen allemaal nog groen ingekleurd zijn op de websitekaart van Ovam.  Gronden waarvan Ovam blijkbaar geen bodeminformatie heeft.
Ovam vraagt wel op haar website, indien men nieuwe of andere gegevens heeft over uitgevoerde (bedrijfs)activiteiten op gronden, men hiervoor contact opneemt met de gemeente.  En oude stortplaatsen zijn volgens Ovam wel degelijk risico-inrichtingen die een verhoogd risico op bodemverontreiniging kunnen hebben.  Wie hiervan melding wil maken, kan hiervoor terecht bij de milieudienst die telefonisch te bereiken is via 051 79 31 43.
Toch hoeft dit niet te betekenen dat de vroegere aanwezigheid van een stortplaats automatisch zal leiden tot een grootschalige saneringsoperatie wat uiteraard een grote impact zou hebben op de woonwijk.  Volgens Ovam zullen alle gronden met stortactiviteiten allereerst voor eind 2021 een eerste oriënterend bodemonderzoek krijgen.  Bodemsanering zal enkel noodzakelijk zijn als uit een daaropvolgend beschrijvend bodemonderzoek blijkt dat er bodemverontreiniging aanwezig is die een risico vormt. (DLD)