Maandagavond 28 september is er om 20 uur een gemeenteraadszitting die uitzonderlijk doorgaat in ontmoetingscentrum Walnes in de Iepersteenweg 4 in Woumen.  Reden is dat momenteel in CC Kruispunt, waar nu in coronatijd de raadzittingen doorgaan, renovatiewerken aan de gang zijn.  En maandag komt er zowaar een voormalig schepen op de zitting het woord nemen.  Deze maal niet meer vanop een schepenstoel, wel tijdens de vragenronde waarmee de zitting aanvangt.  Maar wat oud-schepen Peter Bossu, want over hem gaat het, het stadsbestuur wil vragen, dat wil hij pas maandagavond in primeur aan de gemeenteraad vertellen.  Na de vragenronde start men dan met de gewone dagorde.

Schepen van kerkfabrieken Martin Obin zal de openbare zitting mogen openen met niet minder dan 15 punten die betrekking hebben op budgetten van kerkfabrieken.  Verder vermeldt de dagorde van de openbare zitting nog ondermeer een overeenkomst met de provincie rond de aanleg van een fietspad in de Vladslostraat en er worden stopcontactdozen op de openbare verlichting voor de kerstverlichting in de dorpen voorgelegd ter goedkeuring.  En Diksmuide krijgt er ook twee nieuwe straatnamen bij : de Proper Peirenstraat en de Marie Declerckstraat (foto).  Deze laatste komt tussen de IJzerdijk en de Kapellestraat die door de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg wordt onderbroken.

En dan heeft de oppositie ook nog enkele punten laten toevoegen aan de dagorde.  Zo wordt er gevraagd naar een stand van zaken in het dossier van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en de verkeerslichten aan de Hoge Brug die al geruime tijd op de knipperlichtstand staan.  En er komt een voorstel om een onderzoek in te stellen naar de haalbaarheid van een fietsbeloningssysteem.  Tenslotte wordt nog gevraagd om een stop-bord te plaatsen op het kruispunt waar de Vladslostraat aansluit op de Esenweg.

Voor de volledige dagorde : klik hier. (DLD)