Maandag kondigden we aan dat er een nieuwe vergunningsaanvraag werd ingediend voor de inplanting van drie windmolens in de omgeving van Oude Barriere in Kaaskerke (klik hier).  Waar het toen nog heette dat het openbaar onderzoek pas zou opgestart worden nadat er een infovergadering was georganiseerd, vernemen we nu dat het openbaar onderzoek reeds morgen, donderdag 28 november, wordt opgestart.  Dat openbaar onderzoek loopt tot en met 27 december.  Tijdens deze periode kan men via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be)  of bij de dienst ruimtelijke ordening in het Administratief Centrum aan de Heernisse het dossier inkijken.  Gebeurlijk kan men daar ook zijn bezwaar indienen.
En er wordt door de exploitanten, BeauVent en Elicio, ook nog een infonamiddag georganiseerd.  Deze gaat door tijdens het openbaar onderzoek op dinsdagnamiddag 10 december.  Deze infonamiddag gaat door in zaal Zegerus van CC Kruispunt-Ten Patershove in de Maria Doolaeghestraat van 14 uur tot 18.30 uur. (DLD)