Diksmuide wil in 2022 werk maken van een nieuw multifunctioneel ontmoetingscentrum op het recreatiedomein Zonnestraal aan de Woumenweg dat het huidig aftands gebouw (foto) moet vervangen.  In dat nieuw polyvalent gebouw moet plaats zijn voor zowel de jeugddienst, nu nog gehuisvest op het Patersdomein, als de stedelijke speelpleinwerking en veel andere Diksmuidse verenigingen.  Het gebouw zal ongeveer 450 m² groot zijn en mag maximaal 1 miljoen euro kosten.  Daarbij rekent Diksmuide nog op 150.000 euro aan Europese subsidies.  Jeugdschepen Marc De Keyrel onderstreept wel dat dit nieuw OC geen plaats zal zijn voor jeugdfuiven.  Daarvoor is er op vandaag Polderhalle op de industriezone Heernisse.  Nog volgens de jeugdschepen laat de reglementering rond ontmoetingscentra ook geen enkele mogelijkheid toe om dergelijke fuiven in deze OC’s te organiseren.

Domein Zonnestraal is een jeugdsite waar er niet alleen speeltoestellen en speelruimtes te vinden zijn, ook KSA-Torenwacht heeft er zijn lokaal in aparte gebouwen van het vroegere centrum De Torre.  En uiteraard organiseert men er ook de zomerse speelpleinwerking.  Tenslotte zijn de poorten van het domein ook door het jaar open voor vrij spelende kinderen.  En dat domein krijgt dus een nieuw ontmoetingscentrum waar ook de jeugddienst onderdak zal krijgen.  Hierdoor zal de jeugddienst meer aansluiten bij de jeugdwerkingen.
Maar gaat op domein Zonnestraal ook het zomers muziekfestival Sunbeam door, toch is het volgens jeugdschepen De Keyrel niet de bedoeling dat men er op termijn ook jeugdfuiven gaat organiseren in het nieuw OC.  Daarvoor is er op vandaag nog Polderhalle, een door Diksmuide gehuurde loods in de Polderstraat op de industriezone Heernisse.  Het huurcontract voor dit gebouw, dat de leemte van de onbeschikbare Boterhalle moet opvullen, loopt nog tot eind 2022.  Indien er op dat ogenblik nog geen nieuwe evenementenzaal is in het centrum, wat er overigens op vandaag ook op wijst, dan kan dit huurcontract mits een jaarlijkse huurprijs van 30.000 euro verlengd worden.  Maar indien het langer dan voorzien wachten wordt op de Boterhalle en ook de Polderhalle niet langer beschikbaar zou zijn, dan zal er een nieuw alternatief moeten gevonden worden want volgens jeugdschepen De Keyrel biedt Zonnestraal geen uitweg voor jeugdfuiven.

Naast het ontwerp van een nieuw ontmoetingscentrum wordt ook een masterplan voor de Zonnestraalsite opgemaakt.   Gemeenteraadslid Kurt Vanlerberghe stelde nog voor om hierin ook de projectontwikkelaars die een nieuw winkelcentrum willen bouwen langs de aanpalende Woumenweg te betrekken.  Dat zou volgens hem kunnen leiden tot een win-win-situatie voor zowel de projectontwikkelaar als voor de stad die zo over meer financiële middelen van de bouwpromotor zou kunnen beschikken voor de ontwikkeling van zijn jeugdsite.  Maar dit voorstel werd door het stadsbestuur afgewezen. (DLD)