Op de gebruikersraad, de bijeenkomst waarop een afvaardiging van de bewoners van Yserheem kan overleggen met de directie van het woonzorgcentrum, werd vorige week meegedeeld dat men de intentie heeft om de dagprijs voor een verblijf in Yserheem fors op te trekken.  De dagprijs, die sinds de laatste indexatie in november vorig jaar 48,95 euro bedraagt, zou met 4,65 euro verhoogd worden, een stijging van 9,5%.  En dat zorgt voor onrust bij de bewoners, temeer de verzorging er op dit ogenblik ook nog eens zwaar te lijden heeft onder het nijpend personeelstekort.  Volgens schepen Jan Van Acker is, niettegenstaande een stijging van 4,65 euro werd meegedeeld, het exact bedrag van de prijsstijging toch nog niet beslist. Maar hij maakt zich sterk dat Yserheem, ondanks de prijsstijging, tot de goedkoopste in de regio zal blijven behoren.  Schepen Van Acker bevestigt verder wel dat er op vandaag inderdaad 10 voltijdse personeelsleden te weinig zijn voor een optimale werking.  Men probeert dit tekort wel op te vangen met interims en jobstudenten, maar dat wordt niet altijd even goed gesmaakt bij de bewoners van Yserheem.

De aangekondigde prijsstijging op 1 januari komt hard aan, vooral omdat het personeelstekort er zich momenteel sterk laat voelen bij de dagelijkse verzorging.  Het voelt aan als meer moeten betalen voor een mindere verzorging.  Volgens schepen Jan Van Acker, bevoegd voor Yserheem, is het tekort aan personeel geen exclusief probleem voor het Diksmuids WZC.  Het beroep van verpleegkundige is de laatste jaren minder in trek.  Daarnaast heeft men er ook nog eens af te rekenen met ziektes zodat er een vicieuze cirkel ontstaat.  Die probeert men nu te doorbreken met jobstudenten en tijdelijke werkkrachten.
Dit personeelstekort laat zich bij de bewoners voelen omdat alles veel te vlug moet gaan, er is voor niks tijd.  Laat staan voor een babbeltje dat nochtans voor de bewoners ook heel belangrijk is.  Daarenboven is er geen band tussen de bewoners en de tijdelijke krachten.  ‘s Morgens gewassen worden door vreemde handen, leuk is anders.  En dan moet er ook nog eens veel gewacht worden.  Het zorgt dat de bewoners er emotioneel worden, de spanning stijgt in Yserheem.
Nog volgens Jan Van Acker wordt momenteel een audit uitgevoerd om al deze pijnpunten bloot te leggen.  Bedoeling is dat er aansluitend ook voorstellen komen om de vicieuze personeelscirkel te doorbreken.  De gepaste en mogelijke maatregelen zullen dan genomen worden om de zorg opnieuw zo optimaal mogelijk te laten verlopen.  En om de prijsstijging te vergoelijken stelt de schepen nog dat koken wel geld kost en beter koken normaal gezien ook iets meer geld kost. (DLD)