In het centrum van Diksmuide zijn er nog steeds parkeerplaatsen te weinig, dat stelt schepen van openbare werken Marc Deprez in een reactie op de plannen van de Salons Saint Germain om hun private parking uit te breiden. Bijgevolg blijft voor hem een ondergrondse Boterhalleparking een noodzaak voor het centrum, de bijkomende private parkeerplaatsen in de omgeving van de Grote Markt zijn onvoldoende. Daarenboven zullen op termijn de tientallen plaatsen op de vroegere Lidl-site in de Vaartstraat, die volgens de schepen op vandaag vaak gebruikt worden, ook verdwijnen. Voldoende reden om toch te blijven ijveren voor de realisatie van 39 ondergrondse parkeerplaatsen onder de nieuwe evenementenhal op de Boterhallesite. Daarenboven zal deze investering volgens Marc Deprez geen 2 miljoen euro kosten, zoals voorgerekend door de oppositie maar slechts 600.000 euro.

Voor schepen Deprez is de aanwezigheid van horecazaken in het algemeen, en deze van de Salons Saint Germain in het bijzonder belangrijk voor Diksmuide. En hij juicht het ook toe dat de familie Saint Germain haar parking wil uitbreiden. Maar een stadsbestuur moet er ook nog altijd rekening mee houden dat de parkeercapaciteit die de Diksmuidse horeca vraagt nog altijd groter is dan wat wordt aangeboden in het centrum. Daarenboven ligt de parking van de feestzalen van de Salons Saint Germain ook in woongebied. En vermits er geen sprake is van een publiek-private-samenwerking rond het gebruik van deze parkeerplaatsen, kan deze parking op een relatief korte termijn omgevormd worden tot woonentiteiten. Vandaar dat Diksmuide ook zelf zijn verantwoordelijkheid moet opnemen en moet zorgen voor een blijvende garantie met voldoende parking in de nabijheid van de Grote Markt. En daarvoor biedt de Boterhalle-site voor hem op vandaag mogelijkheden. Daarenboven zouden werken op deze site niet zorgen voor extra verkeershinder.

Dat de aanleg van een ondergrondse parking twee miljoen euro zou gaan kosten, omschrijft de schepen verder als “van de pot gerukt”. Voor hem ruikt een dergelijke berekening naar politiek opportunisme en populisme voor rekening van de oppositie.

Schepen Deprez houdt zelf rekening met een kostprijs van 25.000 euro per parkeerplaats, waarbij hij het oorspronkelijk bedrag van 20.000 euro heeft verhoogd in het licht van de huidige stijgende bouwkosten. Bekomt men voor de ondergrondse parkeergarage zo een bedrag van 1 miljoen, de grondplaat van de parking zorgt er ook voor dat er minder funderingspalen zullen nodig zijn voor de bovengrondse evenementenhal. Uit een eerste berekening zou dit zorgen voor een minprijs van 400.000 euro voor de evenementenhal. Hierdoor bekomt men volgens schepen Deprez een netto-prijs voor de ondergrondse parking van 600.000 euro. Tenslotte moet geen rekening gehouden worden met de archeologiekost, deze is dezelfde met of zonder ondergrondse parking.

Op vandaag staan de plannen nog in zijn kinderschoenen maar hij maakt zich sterk tegen begin oktober een voorontwerp klaar te hebben waarbij ook het betalend parkeren nog geen zekerheid is, integendeel. Wel moet er rond het realiseren van de ondergrondse Boterhalleparking nog overleg gebeuren met niet alleen de administratie maar ook met het schepencollege en CD&V, de coalitiepartner van Idee Diksmuide, en uiteraard ook nog de gemeenteraad. (DLD)