De leden van de Diksmuidse afdeling van Groen hebben tijdens hun voorbije algemene vergadering een nieuw bestuur gekozen.  Huidig voorzitter Erik Eloy wordt daarbij opgevolgd door Isabel De Rouck.  Zij woont in Pervijze en studeerde wijsbegeerte aan de Gentse en de Leuvense universiteit.  Daarnaast heeft ze op professioneel vlak ervaring met inburgering en onderwijs aan volwassenen.  Vooral zij die nederlands hebben als tweede taal krijgen daarbij haar aandacht.
Kon Erik Eloy tijdens zijn voorzitterschap nog Groen een zetel bezorgen bij de voorbije gemeenteraadsverkiezingen,  Isabel Derouck wil vervolgens vooral werk maken van de dialoog met de Diksmuideling.  Daarbij moet het sociaal luik net zo belangrijk zijn als het ecologische.  Verder wil ze Groen Diksmuide met eigen dossiers op de kaart zetten.  (DLD)