De Diksmuidse fusieschool ‘t Saam, ontstaan uit het samengaan van de katholieke scholen Sint-Aloysiuscollege en het VTI die op vandaag samen 1.350 leerlingen hebben, heeft zijn masterplan voorgesteld voor één nieuwe school waarin beide campussen onderdak moeten krijgen.  Dit nieuw schoolcomplex, waar 1.500 leerlingen les zullen kunnen volgen, komt op de huidige VTI-site aan de Cardijnlaan.  Daar moeten de 6 gebouwen van de nieuwe school gebouwd worden in verschillende fases tussen 2021 en 2025.  Kostprijs: 17 miljoen euro.  In 2025 zou het college dan ook verhuizen naar de Cardijnlaan en komen de gebouwen aan de Wilgendijk leeg te staan.  In 2025 zal dan na 165 jaar definitief het doek vallen over het Diksmuids college.

‘t Saam heeft van Agion, die in Vlaanderen zorgt voor de onderwijssubsidies, haar principieel akkoord gekregen om 10,6 miljoen euro aan subsidies te ontvangen, gespreid over 18 jaar.  Hiermee wordt 60% van de kostprijs van 17 miljoen gefinancierd.  ‘t Saam heeft gekozen voor een alternatieve financieringsmethode die toelaat sneller van start te gaan.  Daarom wordt geopteerd voor huursubsidies.  Toch wordt er niet gebouwd via het systeem “scholen van morgen” waarbij een externe firma bouwt en vervolgens het gebouw gedurende 18 jaar verhuurt aan de school.
In Diksmuide zal daarentegen een (eigen?) vzw de bouw van de nieuwe school voor zijn rekening nemen en deze vervolgens verhuren.  Op deze huurgelden zal men dan de huursubsidies ontvangen.  Door te werken met huursubsidies valt men niet onder de wetgeving van overheidsopdrachten, die vaak de uitvoering vertragen.  Ook hoeft men in Diksmuide hierdoor geen aanbesteding uit te schrijven wat wel kan zorgen voor een lagere prijs.  Maar binnen het Diksmuids katholiek onderwijs opteert men dus misschien niet voor de goedkoopste piste maar wel voor de snelste.
Aan de Cardijnlaan zullen de gebouwen, die dateren uit de zeventiger jaren, afgebroken worden.  De nieuwe gebouwen worden er aansluitend in fases opgetrokken door de groep Alheembouw uit Oostnieuwkerke.  Intussen zal de campus Cardijn vanaf 2021, volgens de vordering van de werken, ook zijn intrek nemen in de nieuwe gebouwen die de afgebroken lokalen zullen vervangen. Het hele bouwproces duurt nog tot in 2025 waarna ook de collegecampus kan verhuizen van de Wilgendijk naar de Cardijnlaan.
Meteen kan dan de katholieke vzw Didosal die eigenaar is van ondermeer het in de Wilgendijk gelegen Sint-Aloysiuscollege en Onze Kring, kijken voor de verkoop van deze gebouwen in het centrum.  Of de fondsen uit de verkoop van het college ook zullen gebruikt worden voor de financiering van het nieuwe schoolgebouw op de VTI-site waarin ze moet opgaan, is op vandaag niet duidelijk. (DLD)