Diksmuide kent te weinig bossen, zo liet de Groen-fractie al optekenen in de Diksmuidse gemeenteraad. Als zogenaamd boerenparlement worden de Diksmuidse bestuurspartijen CD&V en Idee Diksmuide ervan verdacht te veel de kaart van de landbouw te trekken waardoor nieuwe bossen geen kansen krijgen. Maar schepen Marc Deprez (Idee Diksmuide) wil nu het tegendeel bewijzen, hij droomt er luidop van om in Diksmuide vier bijkomende bossen aan te planten. Deze zouden moeten komen in de Galileistraat, de Esense Bethoosterse Broeken, op de terreinen van het huidig Keiems voetbalveld aan de Tervaetestraat en op het voormalig stort aan de Rapestraat in het Blankaartgebied. We zetten de haalbaarheid van de vier projecten op een rijtje.

Galileibos

Aan de Galileistraat, tussen de Oostendestraat en de IJzerdijk, wil een private eigenaar, met financiële steun van serviceclub Rotary, op een terrein van 1,37 hectaren een bos aanplanten. Maar de vergunning die hiervoor werd uitgereikt door het Diksmuids stadsbestuur, werd aangevochten bij de Raad van State. Een definitief arrest is er nog niet maar inmiddels heeft de auditeur, die advies geeft aan de betrokken rechter, gesteld dat het ingediend beroep ongegrond is. Hij vraagt dan ook dat de rechtbank dit beroep nietig zou verklaren. Het is nu aan de rechter van de Raad van State een definitief oordeel te vellen. Het arrest wordt nog dit najaar verwacht. Indien het vonnis het besluit van de auditeur volgt, dan kunnen nog dit najaar de eerste bomen van het Galileibos geplant worden.

Bethoosterse Broeken

Schepen Marc Deprez wil in de Bethoosterse broeken in Esen (foto archief onder) een bos van 4 hectaren aanplanten op een terrein dat nu reeds omgeven is door bomen. Maar hij wordt voor zijn plannen terug gefloten door het Agentschap Natuur en Bos (ANB). Zij wil in de Handzamevallei die een valleilandschap moet zijn, geen bos. Meer nog, ook de bestaande bomenkraag met populieren wil ze kappen. De bestaande bomen die volgens ANB ook onrechtmatig werden aangeplant, geven aan kraaien en andere natuurlijke vijanden van de weidevogels die in de Handzamevallei hun nesten hebben, mooie uitkijkposten. Vermits de bestaande bomen er zonder vergunning werden aangeplant, kunnen ze ook verwijderd worden zonder kapvergunning vermits dit past binnen de beheerplannen. Dit standpunt zorgde al voor ongeloof bij de voltallige Diksmuidse gemeenteraad. Het lot van het bos in de Bethoosterse Broeken met zijn nieuwe en bestaande bomen, ligt volgens schepen Deprez nu bij bevoegd minister Zuhal Demir die haar agentschap ANB al dan niet moet terugfluiten. De Diksmuidse schepen hoopt dat ook de partijgenoten van minister Demir binnen de Diksmuidse N-VA-fractie, die tijdens de gemeenteraad de bosplannen in de Bethoosterse Broeken steunde, hun minister zullen kunnen overtuigen om Esen dit bos te geven.

Voetbalveld Keiem

Het is nu definitief : het departement omgeving van de Vlaamse Overheid heeft haar beroep tegen de aanleg van een voorlopig kunstgrasveld op het huidig Keiems voetbalveld aan de Tervaetestraat ingetrokken. In ruil heeft Diksmuide wel de belofte gedaan om deze gronden, eens de voetballers van Sporting Keiem zijn vertrokken naar nieuw aan te leggen voetbalvelden in hun dorp, te bebossen. Volgens schepen Deprez kunnen deze gronden sowieso geen landbouwgronden meer worden. Het veld is te verzand om het zo goed en zo kwaad als het kon bespeelbaar te houden en te verhard door het veelvuldig gebruik door de voetballers. Er nog op telen is niet meer aan de orde. Vandaar het voorstel om er een bos aan te planten. Wel zou de landbouw gecompenseerd worden met nieuwe landbouwgronden op de terreinen van de voormalige site van het Agentschap Wegen en Verkeer aan de Roeselarestraat in Esen. Maar de bebossing van 2 hectaren van de voetbalsite aan de Keiemse Tervaetestraat is nog niet voor morgen. Daarvoor is het wachten op de nieuwe aan te leggen voetbalvelden in Keiem en daarvoor rekent men op een realisatietermijn van zowat vijf jaar.

Voormalig stort Rapestraat

Aan de Rapestraat in het Woumens Blankaartgebied ligt al decennia een oud stort. Is deze niet alleen herkenbaar doordat het iets hoger ligt, vandaag doet de gele vegetatie ze nog meer opvallen in het groenere landschap. Tijdens de vorige bestuursperiode werd dit dossier door Idee Diksmuide als een tikkende tijdbom naar de gemeenteraad gebracht. Was er toen heel wat ophef rond de gevaren van dit stort, uiteindelijk is ondanks de plannen van toenmalig minister Schauvlieghe die oude storten wilde saneren, aan de Rapestraat niets gebeurd. Tijdens de jongste gemeenteraad kon schepen Deprez evenwel meegeven dat er nu toch opnieuw beweging komt, bij OVAM zouden de sonderingsplannen opnieuw vanonder het stof gehaald worden. Een sondering zou alvast uitsluitsel moeten geven of een totale sanering van de site noodzakelijk is. Indien zou blijken dat dit niet nodig is, dan staat schepen Deprez alvast klaar om ook daar een bos aan te leggen op een terrein van 7 hectaren. Indien een sanering noodzakelijk zou zijn, dan zal het bos aan de Rapestraat wellicht nog een hele poos op zich laten wachten. Maar of hij voor dat bos de nodige vergunningen zal krijgen is nog de vraag. Schepen Deprez meent echter dat dit bos zou passen in de boomrijke omgeving van dit gebied. Daarenboven heeft minister Demir plannen om oude storten te bebossen, Maar voor schepen Deprez is het even belangrijk dat er duidelijkheid komt over de al dan niet aanwezige gevaren van dit voormalig stort. (DLD)