Op zaterdag 26 november, tijdens de Dag van de Natuur, wil Natuurpunt IJzervallei niet minder dan 3.000 boompjes planten in het natuurgebied van de Blankaart.  Het gaat om een gemengde houtkant gevormd met haagbeuk, hazelaar, meidoorn, sleedoorn, kardinaalsmuts, hondsroos en Gelderse roos als struiken en winterlinde en zomereik als opgaande bomen.  Conservator Guido Vandenbroucke doet een oproep aan vrijwilligers om een handje te komen helpen bij het boren van de plantgaaten en het aanplanten van de bomen en struiken.  Voor hem moet het lukken in één dag.  Plaats van afspraak is het atelier nabij het Blankaartkasteel om 9.30 uur en 13.30 uur.  Vandaar vaart men dan in groep naar de plantplaats aan de overzijde van de Blankaart. ’s Middags wordt er voor warme soep gezorgd in het Blankaartkasteel.

Aan de oostzijde van de Blankaartvijver gaat het natuurgebied van de Blankaart over van de overstroombare vallei naar de hoger gelegen zandleemstreek. De hoger gelegen percelen grasland vormen een buffer tussen het landbouwgebied en de kern van het natuurgebied: de grote Blankaartvijver. In deze buffer wil Natuurpunt het “bocagelandschap” herstellen door op de diverse perceelsgrenzen brede houtkanten aan te planten en nieuwe poelen te graven of bestaande poelen te herstellen.
Komende zaterdag wil men rondom een perceel in de figuurlijke schaduw van het waterspaarbekken nabij de Goudmijndreef, een zijweg van de Oostbroekstraat, een brede houtkant aanplanten.

De plantactie wordt gesponsord door het bedrijf Kronospan, een wereldproducent van houtafgeleide producten die wereldwijd een grote vergroeningsoperatie doorvoert. Het bedrijf werkt dan ook meer en meer met recyclagehout. Met het project ‘Grow – Let’s plant the future together’ werden in het plantseizoen 2021-2022 1 miljoen bomen aangeplant in 22 landen. In België bevindt de vestiging van Kronospan zich in Moeskroen. Kronospan wil in de Westhoek 30.000 bomen laten aanplanten. Vorig jaar werden al bosjes aangeplant op de Sulferberg in Heuvelland en langs de Ieperlee. En ook dit jaar gaat de plantactie verder met plantacties in Heuvelland, Ieper en dus ook op de Blankaart. (DLD)

foto archief : plantactie De Blankaart nabij Vijfhuizen – 2021