Op de gemeenteraadszitting van december stelde N-VA-raadslid Koen Coupillie voor om een verfsubsidie te geven aan jeugdverenigingen en ook een tweejaarlijkse wedstrijd te organiseren waarbij de netheid van jeugdgebouwen wordt beoordeeld.  Dat moet de jeugdverenigingen aanmoedigen om hun lokaal proper te houden.  Jeugdschepen Marc De Keyrel (CD&V) kon zich alvast vinden in het voorstel maar wil dat eerst voorleggen aan de jeugdraad.  Beoogt het N-VA-voorstel in eerste instantie de stadsgebouwen die de jeugdverenigingen gebruiken, schepen De Keyrel wil dit voorstel ook uitbreiden naar de gebouwen waarvan de jeugdverenigingen zelf eigenaar zijn. Er  blijkt alvast aan het Pervijs jeugdhuis N’Obus veel meer nodig te zijn dan alleen maar een likje verf.  (foto)

Volgens raadslid Koen Coupillie investeerde Diksmuide al heel wat in gebouwen voor haar jeugdbewegingen. De stad mag voor hem dan ook verwachten dat de gebouwen er netjes bij liggen en goed onderhouden worden. Om onze jeugdverenigingen daarin te ondersteunen stelde hij dan ook voor om subsidies te geven voor de aankoop van verf die gebruikt wordt om de lokalen op te frissen. Daarnaast wil hij ook een periodieke wedstrijd organiseren waarbij alle gebouwen door een jury bezocht worden.  Voor het gebouw dat het best onderhouden  wordt, zou dan ook een prijs kunnen uitgereikt worden.  Hij wil zo op een positieve manier de jeugdverenigingen stimuleren om hun lokalen netjes te houden.
Voor schepen Marc De Keyrel stoppen de vrijwilligers en leiders veel tijd in de organisatie van activiteiten maar stoppen sommigen niet zoveel energie in het beheer en onderhoud van hun lokalen.  Daarom wil de jeugddienst voortaan elk jaar de jeugdlokalen bezoeken samen met de brandweer, een medewerker van de gebouwendienst en eventueel de preventie-adviseur.  (DLD)