Nog tot 24 november kan men in kunstgalerij Montanus.5 terecht voor een toch wel uitzonderlijke expo : een overzichtstentoonstelling met een 120-tal werken, voornamelijk schilderijen van elf Diksmuidse Meesters die werden geboren rond de eeuwwisseling van 1900.  En die werken vond het Diksmuidse archief niet alleen in de stedelijke gebouwen maar ook bij Diksmuidelingen thuis.  Het zorgt ervoor dat men in Montanus.5 misschien wel éénmalig werken kan zien van de eerste generatie Diksmuidse kunstschilders.  Deze tentoonstelling is tijdens de weekends gratis te bezoeken, telkens op vrijdag, zaterdag en zondag van 10 uur tot 18 uur.

Voor cultuurschepen Jan Van Acker maakt het oeuvre van deze Diksmuidse kunstschilders deel uit van het lokaal erfgoed.  Dit kunst- en erfgoedproject toont volgens de schepen een verscheidenheid aan thema’s en een rijk pallet aan kleuren.
De eerste generatie Diksmuidse Meesters wordt gevormd door Maurice Catteeuw, Emile Vansassenbrouck, Karel Van Lerberghe, Gaston Theunynck, William Bulcke, Adriaan Vandewalle, Gustave Schallier, Georges Camerlynck, Jozef Decrock, Albert Depoorter en Albert Brusseel.  Enkelen onder hen volgden nog les aan de tekenacademie die in Diksmuide reeds bestond voor de eerste wereldoorlog, anderen behoorden dan weer tot de groep rond Bruggeling José Storie.  Dat was een Brugse kunstschilder bij wie ondermeer Staf Schallier, Georges Camerlnck, Albert Brusseel en Albert Depoorter in de leer gingen.  Dat bij de tentoongestelde werken veel bloemen te zien zijn is daar niet vreemd aan.  Daarnaast ook zichten op het vroegere Diksmuide en ook werken van Maurice Catteeuw en Emile Vansassenbrouck die ook nog frontschilder waren geweest.

Waar Montanus.5 normaal een kunstcentrum is voor de hedendaagse kunst, doen Robie en Noëlla Van Outryve nu uitzonderlijk én graag de deuren van hun galerij open voor hun kunstzinnige stadsgenoten van de vorige generatie.  En daar is misschien ook wel dat ene wistjedatje niet vreemd aan.  Robie Van Outryve, die intussen zijn naam heeft gemaakt in de hedendaagse kunst, zette immers zijn eerste stappen in de schilderkunst onder het toeziend oog van Gustave “Staf” Schallier.  Jawel, één van de Diksmuidse Meesters maar ook … zijn oom.  Maar zo heeft ook iedere Diksmuidse Meester zijn eigen verhaal dat opgenomen is in een handig overzicht dat men krijgt bij het bezoek aan de tentoonstelling.

En voor stadsarchivaris Chris Vandewalle hoeft deze overzichtstentoonstelling geen eindpunt te zijn want hij doet opnieuw een oproep.  Wie nog kunstwerken kent of bezit van deze eerste generatie Diksmuidse Meesters, wordt gevraagd een seintje te geven aan het Diksmuids archief.  In eerste instantie wil men nog meer kunstwerken inventariseren en beschrijven.  Contact kan men opnemen met het Stadsarchief op het stadhuis (T : 051/79.30.40 of mail archief@diksmuide.be).  En misschien volgt dan later wel een tweede overzichtstentoonstelling.  De huidige expo is te bezoeken op 8, 9, 10 en 11 november, op 15, 16 en 17 november en op 22, 23 en 24 november, telkens van 10 uur tot 18 uur. (DLD)