In afwachting van de aanleg van het nieuw voetbalterrein op de wijk Warande in Keiem, wilde het Diksmuids stadsbestuur op het huidig weliswaar zonevreemd terrein, op de hoek van de Oostendestraat en de Tervaetestraat, een kunstgrasveld aanleggen.  Hierdoor zou, alvast tijdelijk, Sporting Keiem niet langer moeten spelen op het modderterrein (foto archief).  Maar ook die droom ligt nu aan diggelen want Diksmuide zag zich genoodzaakt haar vergunningsaanvraag hiervoor in te trekken.  Een vergunning om daar een kunstgrasveld aan te leggen was blijkbaar onmogelijk te verkrijgen.  Hierdoor lijkt het verhaal van een nieuw Keiems voetbalterrein op een ware processie van Echternach.  Maar uiteindelijk gaat deze laatste toch vooruit, zo stelt schepen Marc Deprez.  En dus wordt nu een vernieuwde vergunningsaanvraag ingediend zodat, na de huidige twee stappen achteruit, men er in Keiem opnieuw drie vooruit kan zetten.  Intussen moet Sporting Keiem nog wat letterlijk blijven … aanmodderen.

Volgens schepen Marc Deprez, die zijn verkiezingsbelofte voor zijn Keiemse achterban hard wil maken, is het noodzakelijk dat het huiswerk opnieuw wordt gemaakt.  Immers, het dossier dreigde op de tafel van de Raad voor Vergunningsbetwistingen terecht te komen waar het vervolgens jaren kon wachten op een uitspraak.  Na rijp beraad en overleg met de provinciale overheid en het Agentschap Omgeving Vlaanderen worden hun opmerkingen en grieven nu meegenomen in een nieuwe aanvraag voor de aanleg van een kunstgrasveld.  Deze zal nu wel gekoppeld worden aan de realisatie van een nieuwe site waardoor vervolgens de huidige terreinen, na afbraak van de installaties, terug kunnen omgezet worden in agrarisch gebied.  Intussen zou enerzijds het voetbalveld van Sporting Keiem ook meegenomen worden in de partiële herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en anderzijds zou ook een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) gestart worden om de nieuwe locatie te kunnen aansnijden.  Maar intussen zou er op het kunstgrasveld wel op een normaal niveau kunnen gevoetbald worden.  En dat is wat schepen Deprez wil bereiken, hij wil dat de 200 jeugdspelers het goede speelveld hebben dat ze verdienen. Hij is dan ook overtuigd van de uiteindelijke goede afloop. (DLD)