Tijdens de herfst is het weer oogsttijd. En met de komst van de regen de voorbije dagen zorgt dit ook voor modder op de wegen rond de boerderijen en velden in Diksmuide.  En die modder zorgt dan ook voor een verhoogte verkeersonveiligheid.  Want tijdens het vervoer van de oogst is het onvermijdelijk dat aarde, suikerbieten, maïs, aardappelen … op de weg vallen. Het af- en aanrijden met voertuigen van de velden laat verder ook moddersporen op de weg achter.  Er wordt dan ook gevraagd begrip op te brengen voor de landbouwers die hun oogst binnenhalen.  Daarbij moet men ook rekening houden met het extra verkeer dat dit met zich meebrengt en met eventueel besmeurde wegen. Waarschuwingen voor slipgevaar mogen niet in dovemansoren vallen, het is dan ook aangewezen om rijstijl en snelheid aan te passen.


Maar als er slipgevaar is, moet men als landbouwer, transporteur of loonwerker het verkeer hierop wel attent maken door de nodige signalisatie te plaatsen. En deze signalisatieborgen kan men gratis bij de magazijndienst van de stad lenen of aankopen voor de prijs van 18 euro.  Een aanvraag moet echter wel minimum drie dagen vooraf gebeuren.  Daarnaast moet er ook een machtiging om verkeersborden op de openbare weg aangevraagd worden in het kantoor van politiezone Polder aan de Sint-Sebastiaanlaan (T 051/51.00.00).
Voor de signalisatieborden kan men contact opnemen met de magazijndienst :T : 051 79 31 50 of mail : magazijn@diksmuide.be (DLD)