Op de gemeenteraad van maandagavond wordt de 4de aanpassing van het meerjarenplan voor deze bestuursperiode voorgelegd.  Een pak cijfers die het beleid voor de komende jaren duidelijker moeten maken.  Maar rond enkele cijfers blijft toch wel een mistlaag hangen.  Zo stijgen de ontvangsten uit zowel de algemene bedrijfsbelasting als de belasting op kamers met zowat 50% tegenover 2020.  Dat er door corona in 2020 minder ontvangsten waren verklaart slechts ten dele deze stijging.  En dan zijn er nog de financiële gevolgen voor Diksmuides rekeningen van een nazicht door de BTW-diensten op de facturen die Diksmuide krijgt van Farys voor het sportcomplex De Pluimen (foto archief).  Daar wilde sportschepen Marc De Keyrel  op de persvoorstelling van deze cijfers opmerkelijk geen duiding bij geven.

Nochtans had in maart sportschepen De Keyrel al verklaard dat de jaarlijkse werkingstoelage dan toch onderhevig was aan BTW.  Voortaan zou op de facturen van Farys een BTW-tarief van 6% moeten toegepast worden.  Bij de voorstelling van het sportproject dacht Diksmuide destijds nog hierop helemaal geen BTW te moeten betalen.  Hoeveel Diksmuide hiervoor extra zou moeten betalen, dat werd evenwel nooit meegedeeld.  En welke invloed deze heeft op deze herziening van het meerjarenplan, ook dit werd dus tijdens de persvoorstelling niet meegedeeld.  Er blijft dan ook vooralsnog veel mist hangen rond de werkelijke kostprijs van het sportcomplex De Pluimen.
Waar wel duidelijkheid over is, zijn de investeringen die Diksmuide in 2022 voorziet.  Was er tot dusver meer aandacht voor kleine investeringen, volgens burgemeester Lies Laridon komen er ook nog grote projecten.  Verder blijft Diksmuides schuld gelijk niettegenstaande er tijdens deze bestuursperiode er 60 miljoen euro aan investeringen zijn gepland.  Voor zowel de stationsparking als de evenementenhal op de Grote Markt die volgend jaar gepland zijn, is het wel nog wachten op de omgevingsvergunningen.  Verder wordt ook gestart met de renovatie van de ontmoetingscentra van Pervijze en Zonnestraal.  De jeugdvereniging KLJ krijgt volgend jaar ook een nieuw lokaal achter OC Ter Zaele in Beerst en er wordt gestart met de verbouwing van de academie Kadens.  Verder komt er in Esen ook een parkbegraafplaats, het administratief centrum wordt verbouwd omdat er te weinig plaats is voor het personeel, men gaat verder met de verledding van de openbare verlichting, de kerktoren van Lampernisse krijgt een uitkijkplatform en er komt nog een bijkomende verplaatsbare camera om sluikstorters te strikken. (DLD)