Groeide in 2018 het aantal Diksmuidelingen met slechts negen koppen, begin 2020 telt Diksmuide 16.828 inwoners en dat zijn er 93 meer dan een jaar eerder.  En deze aanzienlijke bevolkingsstijging is voor een groot deel toe te schrijven aan de stijging van het aantal Diksmuidelingen met een andere nationaliteit.  In 2019 waren er in Diksmuide 577 ingeschrevenen die geen Belg waren, begin 2020 zijn dat er reeds 627, of 50 meer.  Diksmuide wordt dus steeds diverser.  En kende de vorige jaren nog Esen de grootste toename van het aantal inwoners, in 2019 was dit Beerst.   Het aantal inwoners van dit dorp steeg tijdens de voorbije 12 maanden met 59.  En er is nog een opmerkelijke verschuiving …

Helde begin 2019 de balans tussen mannen en vrouwen nog over naar de mannenzijde met 9 mannen meer dan vrouwen, twaalf maanden helt de balans over naar de andere kant.  Begin 2020 zijn er 8.431 vrouwen en 8.397 mannen of 34 meer Diksmuidse vrouwen dan mannen.  Verder zijn er dus 627 Diksmuidelingen met een buitenlandse nationaliteit.  De top drie van andere nationaliteiten wordt gevormd door Roemenen (143), Polen (143) en Nederlanders (46).  Wordt Diksmuide dus diverser, Diksmuide blijft ook grijs want de 50-59-jarigen zijn nog steeds de grootste groep wat betreft leeftijdscategoriën.  Verder zijn de oudste inwoners 2 vrouwen die de leeftijd hebben van 101 jaar.
En ook bij de 181 baby’s die vorig jaar werden geboren, enkele opmerkelijke vaststellingen.  Zo zag opnieuw één baby in Diksmuide het levenslicht.  Verder werden de meeste Diksmuidse baby’s geboren in Ieper, gevolgd door Veurne en Oostende.  Roeselare met AZ Delta staat niet in de top drie.  Er waren ook 168 Diksmuidelingen die vorig jaar overleden en dat zijn er 23 meer dan in 2018.
En Beerst kende dus de grootste toename van het aantal inwoners gevolgd door Leke (+15) en Esen (+13).  Pervijze (- 10) en Nieuwkapelle (- 10) zagen dan weer het meest dorpelingen verdwijnen.  Tenslotte blijft het centrum van Diksmuide met 5.800 inwoners het grootste, gevolgd door Esen met 1.971 inwoners en Beerst met 1.522. (DLD)