Donderdag 20 augustus 2020.  Diksmuide moet afscheid nemen van Maurits Latré, de man die Diksmuide warmer maakte, zorgde voor de zwakkere medemens en voor een rechtvaardiger samenleving.  Een man die zijn inspiratie vond bij figuren als Mahatma Gandhi, met een levensvisie gebouwd op zijn diep christelijk geloof. Van Maurits Latré, die 85 jaar werd, is nu het levensverhaalboek verschenen van de hand van schrijver-uitgever Stefaan Kempynck.  Met zijn werk wil deze Woumenaar de ideeën, keuzes en waarden van bezielde mensen op papier zetten en zo voor volgende generaties bewaren. Maurits was voor hem bij uitstek een sober en nederig persoon, die eerst geen boek wilde, maar zich dan toch liet overtuigen. Maar bij de start van het schrijfproces was Maurits reeds terminaal ziek.  Toch raakte het boek tijdig af, Maurits heeft het nog kunnen nalezen.  In zijn dankwoord spreekt hij nog de hoop uit dat deze publicatie een inspiratiebron mag zijn om zijn werk niet verloren te laten gaan, meer nog, om het verder te zetten.

Het boek “Maurits Latré, sober, solidair en sociaal gedreven” is uiteindeijk veel meer geworden dan een louter levensverhaal dat zich voor een groot deel afspeelde in Diksmuide.  Daar kwam hij in september 1961 les geven in het Sint-Aloysiuscollege.  En hij zou er nooit meer weggaan tot zijn pensioen in 1998.  Duizenden jongeren heeft hij hun eerste stappen in de latijnse wereld helpen zetten.  En in Diksmuide bouwde hij ook zijn eigen nestje uit met zijn Chriske die haar man begin oktober volgde.  Samen hadden ze drie kinderen, een pleegkind en vijf kleinkinderen.
Maar Maurits wilde nog meer warmte geven en dat toonde hij ook buiten zijn gezin en de school.  Zo stond Maurits al in de jaren zestig aan de wieg van speelpleinwerking Zonnestraal.  Maar hij had ook een kritische stem.  Zo werkte hij mee met de vereniging Ruimte die op vandaag nog actief is op gebied van milieu, landschap en dorpsgeschiedenis maar in zijn beginjaren ook een kritische stem had.  Als lid van de stuurgroep van de Diksmuidse Aktiegroep Milieuzorg (DAM) protesteerde hij ook met andere geëngageerde kritische leerkrachten tegen de bouw van een verbrandingsoven op de Heernisse, een stort in de oude kleiputten van Stuivekenskerke en de doortrekking van de A18. Het maakte hen alvast niet populiar bij toenmalig burgemeester Hendrik Laridon, zo leren we uit het boek.  En Maurits was al eerder geconfronteerd met de lokale politiek die in het begin van zijn loopbaan de directie van het college onder druk zette om Maurits te ontslaan.  Hij had immers, als overtuigde democraat en sociaal geëngageerde zijn handtekening geplaatst om een Amada-lijst te helpen opstarten in de Diksmuidse politiek.  En ook na zijn pensionering liet hij nog eens zijn  kritische stem horen bij de naamkeuze van de scholengroep die voortaan ‘t Saam zou heten. Pijnlijk voor hem omdat het een voldongen feit was waarbij de raad van bestuur van de inrichtende macht waarvan hij deel uitmaakte, niet geraadpleegd was.

In de jaren negentig ontstond dan onder zijn impuls welzijnsschakel ‘t Vlot, een werking voor kansarmen, voor mensen in armoede.  En onder hen bevonden zich ook vluchtelingen waarvoor Maurits zich overigens al voor de ‘t Vlot-periode bekommerde.  Verder zijn ook de activiteiten van Broederlijk Delen nauw verwant geweest met de werking van ‘t Vlot.  En dan was er ook nog 11.11.11 waar hij mee zijn schouders onder zette, het Sint-Niklaaskoor, …

Schrijver Stefaan Kempynck heeft niet alleen gekozen voor een chronologisch overzicht van zijn leven en verwezenlijkingen, hij heeft ook heel wat plaats vrij gemaakt voor een rits getuigenissen die misschien wel nog meer tonen hoe Maurits was.

Het boek ‘Maurits Latré: sober, solidair en sociaal gedreven’ is verkrijgbaar in de Standaard Boekhandel Diksmuide, de News4U-krantenwinkel in de Bortierlaan in Diksmuide en dorpswinkel In de Krieke in Woumen en kost 22 euro.  Volgens Stefaan Kempynck zal een deel van de opbrengst geschonken worden aan een nog te bepalen goed doel. (DLD)