Met ‘Oproep WinVorm’ gaat Diksmuide via een samenwerkingsproject met de provincie op zoek naar een ontwerper die het masterplan van Diksmuide gestalte kan geven.  Via een herziening van het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan en de afbakening van het kleinstedelijk gebied wil het Diksmuids stadsbestuur dat men in de stad kwaliteitsvol kan wonen. Het masterplan moet het dan ook mogelijk maken om nieuwe woonprojecten te beoordelen, het moet Diksmuide helpen bij haar vergunningsbeleid.  Niet alleen in het centrum maar opvallend ook in de woonwijken als de Sint-Sebastiaanswijk.  Daarnaast wil men dat de ontwerper ook hefboomprojecten in de omgeving van het station, de Bloemmolenkaai en de Galileistraat onderzoekt.  Maar ondanks deze oproep gaat het voor de Diksmuidse oppositie niet snel genoeg, voor haar duurt het te lang voor Diksmuide zijn visie op de toekomst klaar heeft, zo luidde het nog op de jongste gemeenteraad.  Hierdoor dreigt volgens haar Diksmuide tot stilstand te komen.

Zowel Vooruit-raadslid Eric De Keyser als Koen Bultinck van N-VA vroegen zich af wanneer Diksmuide nu eindelijk zijn visie op de toekomst zal presenteren.  Voor Eric De Keyser ontbreekt het aan daadkracht bij het huidig stadsbestuur.  Voor hem staan gelijkaardige steden als Veurne en Poperinge al mijlen verder dan Diksmuide dat nu nog een ontwerper voor het plan moet aanstellen.  Een dergelijke werkwijze zal er volgens hem zelfs voor zorgen dat de afbakening van het kleinstedelijk gebied er tijdens deze bestuursperiode niet meer komt.  Het zal volgens het Vooruit-raadslid de bouwactiviteit niet ten goede komen.
Deze kritiek was voor schepen Deprez (Idee Diksmuide) niet alleen verrassend maar ook en vooral rijkelijk laat.  Diksmuide keurde immers al eind augustus 2021 deze samenwerkingsovereenkomst met de provincie goed.  En een klein jaar terug werd reeds een periode van drie jaar vooropgesteld.  Concreet betekent dit dat pas de volgende bestuursploeg, na de gemeenteraadsverkiezingen van 2024, aan de slag kan met het toekomstplan waarvoor men nu een ontwerper zoekt.

Deze zoektocht naar een passende ontwerper kost aan de provincie West-Vlaanderen 250.000 euro, Diksmuide betaalt 50.000 euro.

Meer info over de Oproep WinVorm : klik hier. (DLD)