Tijdens de gemeenteraad van mei nam raadslid Jonas Debaillie (Idee Diksmuide) al ontslag als lid van de raad van bestuur van de gecontesteerde intercommunale Publilec.  Een beslissing waarmee hij toen naar zijn zeggen afstand wilde nemen van een oude politieke cultuur waarvan ondermeer dit mandaat het symbool was.  Tijdens de komende gemeenteraad van maandagavond doet nu ook zijn partijgenoot en schepen Marc Deprez afstand van zijn mandaten bij zowel energieholding Efin als bij watermaatschappij Aquaduin, het vroegere IWVA.  Schepen Deprez wenste nog geen duiding te geven bij zijn opmerkelijke maar toch logische beslissing.

Toen de vele mandaten van burgemeester Lies Laridon (CD&V) tijdens de vorige bestuursperiode zorgden voor verhitte discussies in Diksmuides raadzaal hamerde de fractie Idee Diksmuide er op dat lucratieve mandaten binnen intercommunales moeilijk verenigbaar waren met een schepen- of burgemeestersambt.  Dergelijke moeilijke spagaat of spreidstand bleek recent nog bij de door netbeheerder Fluvius, waar burgemeester Laridon een belangrijk mandaat heeft, aan landbouwers bezorgde hoge facturen voor hun internetverbinding.  Maar toen Idee Diksmuide deel ging uitmaken van het stadsbestuur, werden toch enkele mandaten opgenomen door hun mandatarissen.  Symbolisch deed raadslid Jonas Debaillie, niettegenstaande hijzelf geen deel uitmaakt van het stadsbestuur zelf, al afstand van één mandaat, maar het was toen in mei vooral uitkijken naar de reactie van de Idee-schepenen Deprez en Winne op deze beslissing van hun partijgenoot.  Met enige vertraging neemt nu dus ook schepen Marc Deprez afstand van zijn, weliswaar kosteloze mandaten bij enerzijds Efin en anderzijds Aquaduin.  Dat hij vertrekt bij deze watermaatschappij is alvast opmerkelijk.  Hij was immers al jaren, vooral vanop de oppositiebanken, een groot verdediger van wat toen nog de IWVA heette.  Deze hanteerde immers lagere prijzen dan de Watergroep die wel het grootste deel van Diksmuide van water voorziet.  Maar de natte droom van Marc Deprez, om iedere Diksmuideling hetzelfde, lees lagere watertarief van de IWVA te laten betalen is tot dusver geen werkelijkheid geworden.  En nu neemt hij ook afstand van de IWVA of Aquaduin.  Wel ook logisch, als men dit plaatst bij zijn ingenomen standpunt rond mandaten tijdens de vorige bestuursperiode.
Het is nu ook uitkijken of de beslissing van schepen Deprez ertoe zal leiden dat Idee Diksmuide, in de lijn van haar partijstandpunt, nog meer mandaten ter beschikking zal stellen, dan wel zal herverdelen.  (DLD)