De Kotjes, het gehucht langs de Wijnendalestraat tussen Beerst en Vladslo, is een stille buurt geworden.  Nochtans was dit tot een halve eeuw terug nog anders, feesten zat er bij de bewoners in het bloed.  En de huidige generatie van De Kotjes, een 60-tal koppen sterk, wil opnieuw met die vitale traditie aanknopen.  Daarom organiseren ze op zondag 17 juli opnieuw de Kotjesfeesten.  Deze gaan door op de site van Interieur Dekeyser aan de Wijnendalestraat 185A waar er party-tenten zullen staan.  Dat gebeurt met een viering van de oudste inwoners van De Kotjes, een fototentoonstelling rond de historiek van het gehucht, een eetfestijn en gratis optredens.  Tenslotte is er nog doorlopend een springkasteel en ook een ijsventer zal niet ontbreken.

De naam ‘De Kotjes’ verwijst naar de arbeiderswoningen die men er vroeger vond in de omgeving van vooral land- en tuinbouwbedrijven waar de bewoners werkten.  Opmerkelijk, deze huizen hadden vaak slechts één deur, een achterdeur.  Gemeenzaam dus kotjes genoemd.  Van verschillende van de huidige bewoners waren de vorige generaties ook al te vinden op De Kotjes.  Maar ook al was het gehucht niet groot, toch was het tot in de zeventiger jaren van de vorig eeuw zeer vitaal.  Ze hadden zo niet alleen een “burgemeester”, Maurice Robbelein, maar naast een bakker en een schrijnwerkerij waren er ook een zevental cafés.  En op de affiche van de toenmalige kermis vond men zowaar een wielerwedstrijd voor vrouwen terug.  Volgens ingewijden van De Kotjes zou deze koers voor dames bij de eersten geweest zijn die georganiseerd werden.  Intussen doen De Kotjes, die overigens op het grondgebied van Vladslo ligt, wel aan gebiedsuitbreiding want de grenzen van het gehucht leggen ze nu enerzijds aan het bord “Vladslo” komende van Beerst en anderzijds aan het kruispunt Stock Américain Vermeersch en De Wikkelaar.

Niet alleen de inwoners van De Kotjes, maar iedereen die dit gehucht genegen is, wordt op zondag 17 juli welkom geheten vanaf 11 uur.  Dan is er de officiële opening door Diksmuids burgemeester Lies Laridon.  Dan opent meteen ook de aperitiefbar, wordt de oudste inwoner van De Kotjes Julienne Vanbavinckhove gevierd en opent de historische fototentoonstelling “De Kotjes” die werd samengesteld door Willy Devos.  Om 13 uur kan men aanschuiven voor een BBQ-eetfestijn.  Hiervoor kan men inschrijven voor de prijs van 15 euro, aperitief inbegrepen.  De kinderen betalen 8 euro.  In de namiddag zijn er dan vanaf 14.30 uur optredens van Stoffel Dekeyser, Dimi (imitator van André Hazes) en Wendy Servaes.

Informatie over de Kotjes, haar feesten en het eetfestijn kan men krijgen bij de groep die de Kotjesfeesten organiseert : Danny De Keyser (voorzitter), Filip Denblyden (ondervoorzitter), Franky Vanoverbeke (penningmeester), Eric Vansteelandt (bestuurslid) en Marc Deprez (PR en secretaris).  (DLD)