Vorige week kwamen de zogenaamde  woekerprijzen van Fluvius aan bod in een commissievergadering van het Vlaams Parlement.  Aanleiding waren de reacties van Diksmuidse landbouwers op de offertes die ze kregen van de netwerkbeheerder voor een internetaansluiting in landelijk gebied.  (zie ook www.eDiksmuide.be) Overigens niet alleen landbouwers moeten hiervoor vaak meer dan 10.000 euro ophoesten, iedereen die meer dan 15 meter van de openbare weg woont moet diep in de geldbeugel tasten.  Vlaams minister Zuhal Demir (N-VA) meende tijdens het debat dat het proefproject dat Fluvius ondermeer in de Diksmuidse regio uitrolt en waarmee ze internet ook in landelijke regio’s wil brengen, niet mag leiden tot digitale armoede en dat het bijgevolg opnieuw moet geanalyseerd worden.  Nog volgens minister Demir moet de raad van bestuur van Fluvius zich opnieuw buigen over de kosten en de baten van dit proefproject.  Maar of met Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V) in de raad van bestuur Fluvius kan bewogen worden tot een herziening van haar offertes is nog de vraag want de voorbije weken verdedigde de Diksmuidse burgemeester, tot grote verontwaardiging in Diksmuidse landbouwmiddens, nog volop de prijssetting van Fluvius.  En intussen tikt de klok want de betrokken landbouwers moeten al eerstdaags hun akkoord geven aan de offerte van Fluvius.  Zoniet dreigen ze in de digitale woestijn te blijven, ondanks de glasvezelkabel aan hun spreekwoordelijke voordeur.

Het was Vlaams parlementslid Stefaan Sintobin (Vlaams Belang) die de woekerprijzen van Fluvius op de digitale tafel van het Vlaams parlement legde en betrokken minister Demir interpelleerde over de gevraagde zogenaamde woekerprijzen.  Maar volgens de minister, die zich hiervoor baseerde op info van Fluvius, is het gevraagde tarief van 21,90 euro wel degelijk marktconform.  In deze prijs zit volgens Zuhal Demir immers ook de plaatsing van de kabel terwijl de door de landbouwers geciteerde prijs van 10% van de Fluviusprijs, die gevraagd wordt door private aanbieders, alleen de kostprijs van de glasvezelkabel is.
Diksmuids voorzitter van het Algemeen Boeren Syndicaat (ABS) Joël Van Coppenolle heeft evenwel zijn bedenkingen bij de opmerking van minister Demir.  Als de gevraagde prijzen van Fluvius inderdaad marktconform zijn, wat weerhoudt de netwerkbeheerder er dan van om toelating te geven voor een afkoppeling van het openbaar net bij de openbare weg.  Of maakt Fluvius gebruik van zijn monopoliepositie om het verbod af te dwingen dat landbouwers deze leidingen door private bedrijven laten leggen.  Maar zo klopt het inderdaad wel dat de Fluviusprijs marktconform is vermits ze zo haar monopoliepositie gebruikt.  Hij doet dan ook bijkomend een oproep aan de raad van bestuur van netbeheerder Fluvius in het algemeen, en aan haar lid burgemeester Laridon in het bijzonder, om niet alleen de door de minister gevraagde kosten-baten-analyse te maken, maar ook om toelating te geven voor een private aftakking van de aansluiting aan de openbare weg, dan wel te gaan voor een maximale forfaitaire aansluitingskost van 2.000 euro voor iedereen, desgevallend ondersteund door overheidssubsidies.
Aansluitend bij de vraag van parlementslid Sintobin uit Brugge was er ook nog een opmerkelijke tussenkomst van parlementslid Tinne Rombouts uit Hoogstraten (CD&V), zelf afkomstig uit landbouwmiddens.  Ook zij meent dat de gehanteerde tarifering van Fluvius moet herbekeken worden zodat een internetaansluiting voor iedereen betaalbaar is en men in Vlaanderen kan komen tot een 100 procent-dekking.  Voor haar kan het niet dat de laatste nog uit te voeren 20 procent van de dekking die uiteraard duurder is in landelijk gebied, ook volledig moet betaald worden door deze laatste 20 procent van haar bewoners.

Ook op de jongste gemeenteraad drong raadslid Koen Bultinck (N-VA) er bij burgemeester Lies Laridon op aan om in haar hoedanigheid van lid van de raad van bestuur van Fluvius aan te dringen op een tussenoplossing.  Want ook voor hem is het grote ongenoegen bij de Diksmuidse landbouwers begrijpelijk als men eerst met veel trompetgeschal een snel internet aankondigt om dit vervolgens  te laten volgen door hoge offertes voor de individuele aansluiting.
Op de gemeenteraadszitting verwees burgemeester Laridon al naar de solidariteit om deze glasvezelkabels te voorzien op het openbaar domein.  Maar of deze solidarieit ook moet doorgetrokken worden naar de private aansluitingen is voor haar evenwel een vraag die moet beantwoord worden door de Vlaamse of federale overheid en niet door Fluvius.  Maar voor raadslid Eric De Keyser (Vooruit) was deze reactie overbodig omdat Lies Laridon op deze vraag al zelf het antwoord had gegeven in een krantenartikel waar ze had gesteld dat landbouwers, die grote investeringen doen op hun bedrijven, ook deze aansluiting moeten kunnen betalen.
Of de door raadslid Bultinck gevraagde tussenoplossing nog kan liggen in de mogelijkheid om een aansluiting op het net toe te laten aan de openbare weg zodat het privaat gedeelte alsnog kan voorzien worden door een (goedkoper?) privaat bedrijf, is dan weer een nog onbeantwoorde vraag die misschien zijn antwoord kan krijgen op de raad van bestuur van Fluvius.
Diksmuids ABS-voozitter Joël Van Coppenolle hoopt alvast dat op deze bijeenkomst burgemeester Laridon het belang van de Diksmuidse landbouwers zal voorop stellen in plaats van volop de Fluviuskaart te trekken.  Fluvius heeft voor hem gezorgd dat er geen technische belemmeringen meer zijn voor een internetaansluiting in het landelijk gebied, nu moet er ook nog voor gezorgd worden dat ook alle financiële obstakels verdwijnen zodat er ook in het landelijk Diksmuide een 100% internetdekking kan komen.  In deze digitale eeuw is dit immers niet alleen belangrijk voor landbouwbedrijven waar internet noodzakelijk is voor een moderne bedrijfsvoering, ook voor afgelegen gezinswoningen is dit belangrijk.  Corona heeft dit met zijn vele telewerk en zijn afstandsonderwijs ten volle onderstreept, aldus nog Joël Van Coppenolle. (DLD)