Idee Diksmuide vindt de tijd rijp om het provinciaal beleidskader, waardoor het mogelijk werd om kleine windmolens te plaatsen, uit te breiden.  Op vandaag kunnen deze enkel geplaatst worden op tuin- en landbouwbedrijven, maar volgens Diksmuids schepen Marc Deprez wil zijn partij dat kleine windmolens ook mogelijk worden bij andere woningen in het hinterland en verder ook bij openbare en recreatieve domeinen als sportinfrastructuren, speelpleinen, groene zones in wijken en parkgebieden.  Daarnaast wli men ook dat er clusters van kleine windmolens in bepaalde gebieden mogelijk worden.

Idee Diksmuide, de plaatselijke verruimde Open VLD-partij, heeft zich de voorbije jaren opgeworpen als een pleitbezorger van windenergie.  Daarbij legt ze vooral de focus op kleine windmolens, voor haar dan ook de mede-katalysator van de windenergie.  Dat zorgde er voor dat er in Diksmuide reeds acht kleine windmolens werden vergund en gebouwd.  Een negende molen zou op stapel staan.  Volgens de Diksmuidse schepen een unicum in Vlaanderen.
Maar nu de klimaatdoelstellingen worden aangescherpt, komen alternatieve energiebronnen weer hoog op de agenda.  En deze alternatieve energiebronnen krijgen nu ook meer aandacht door de hogere energieprijzen.  Vandaar dat schepen Deprez nu reeds vier vragen kreeg om kleine windmolens te plaatsen, maar deze maal niet bij de landbouw- en tuinbouwbedrijven.  Wel bij alleenstaande woningen met een weiland in agrarisch gebied.  Vandaar zijn oproep om het provinciaal beleidskader kleine windmolens bij te sturen en aan te passen.  Voor Idee Diksmuide moet het mogelijk worden dat er ook kleine windmolens geplaatst worden in landelijke gebied in functie van de eigen woning.

Het is nu uitkijken of de oproep van Idee Diksmuide aan de West-Vlaamse deputatie ook zal opgepikt worden bij hun zielsgenoten van OpenVLD en bij uitbreiding door de andere fracties in de provincieraad. (DLD)