In november vorig jaar deed Idee Diksmuide bij monde van haar schepen Marc Deprez een oproep om het provinciaal beleidskader uit te breiden zodat er meer kleine windmolens kunnen vergund worden.  Daarbij hoopte men dat deze oproep kon opgepikt worden door de West-Vlaamse deputatie.  Diksmuids provincieraadslid Luc Coupillie (foto) die namens N-VA in de provincieraad zetelt, legde alvast de problematiek tijdens het vragenuurtje op tafel in Brugge.  Daar antwoordde gedeputeerde Bart Naeyaert (CD&V) dat het beleidskader alvast niet ingrijpend zal gewijzigd worden.  Maar hij wees er eveneens op dat dit provinciaal kader voor de gemeenten dan weer niet dwingend is.  Het laat dan ook de gemeentes toe ermee creatief en inspirerend te werken.  Het is nu uitkijken hoe creatief Diksmuide zal omspringen met de vragen van inwoners van het landelijke gebied die eveneens een kleine windmolen bij hun woning willen plaatsen.

Op vandaag kunnen kleine windmolens enkel geplaatst worden op tuin- en landbouwbedrijven, maar volgens Diksmuids schepen Marc Deprez wil zijn partij Idee Diksmuide dat kleine windmolens ook mogelijk worden bij andere woningen in het hinterland waarvoor er al vier aanvragen zijn en verder ook bij openbare en recreatieve domeinen als sportinfrastructuren, speelpleinen, groene zones in wijken en parkgebieden.  Daarnaast wil Idee Diksmuide ook dat er clusters van kleine windmolens in bepaalde gebieden mogelijk worden.  Leek in eerste instantie het provinciaal beleidskader een belemmering voor deze mogelijkheden, volgens gedeputeerde Bart Naeyaert zijn de gemeenten zelf verantwoordelijk voor dit beleid.  Alleen bij beroepsprocedures zal de provincie oordelen over de inspiratie van de gemeenten.
Vraagsteller Luc Coupillie verdedigde op de provincieraad de oproep van Idee Diksmuide.  Voor hem moet immers, wat kan voor grote turbines, ook gelden voor de kleine broertjes.  Uiteraard moeten er ook voor hem basisregels zijn voor deze molens.  Maar dat één van de vereisten van het provinciaal beleidskader het aantonen is dat deze molens rendabel zijn, leek er dan weer op te wijzen dat deze regelgeving veeleer gemaakt was om kleine windmolens te weren dan om ze vergund te krijgen.  Welke ondernemer zou nu immers investeren in een bouwwerk dat niet rendeert, zo vraagt het Pervijs provincieraadslid zich af.
Nu gedeputeerde Naeyaert heeft bevestigd dat het aan de gemeenten is om autonoom haar beleid rond het vergunnen van kleine windmolens te bepalen, is het uitkijken of Diksmuide flexibeler zal worden bij het vergunnen van kleine windmolens. Maar of er eerlang kleine windmolens kunnen verschijnen bij particuliere woningen is wel nog de vraag.  Er is immers ook nog steeds een verordening die stelt dat alle geproduceerde elektriciteit zelf moet geconsumeerd worden.  Hierdoor kunnen particulieren geen vergunning krijgen.  Maar raadslid Coupillie is ervan overtuigd dat de nieuwe batterijtechnologie ervoor kan zorgen dat alle geproduceerde energie ter plaatse kan gesoupeerd worden.  Maar daar had gedeputeerde Naeyaert dan weer wel zijn twijfels over. Hoe creatief Diksmuide zal omgaan met deze batterijtechnologie is nu de vraag. (DLD)