Serviceclub Kiwanis Diksmuide IJzer heeft beslist om 20 startpakketten, goed voor 2.400 euro, te schenken aan scholengroep ’t Saam. Daarmee wil men jongeren uit kwetsbare gezinnen financieel steunen.  Deze startpakketten hebben een wisselende samenstelling, naargelang welke richting de scholieren volgen.  Handboeken en werkboeken vindt men in de pakketten voor de doorstroomrichtingen ASO en TSO, werkkledij en basisgereedschappen voor de arbeidsgerichte studierichtingen.  Kiwanis kon dit project uitvoeren dankzij de opbrengst van de verkoop van de meer dan 900 valentijnsboxen, het corona-alternatief voor het Valentijnsgala dat dit jaar niet kon doorgaan.  Maar voor 2022 heeft Kiwanis opnieuw de Salons Saint-Germain gereserveerd op zaterdag 12 februari voor opnieuw een écht Valentijnsgala.

Volgens Tommy Es, technisch directeur van ’t Saam, is zijn school het nieuwe schooljaar gestart met 1.389 leerlingen, het hoogste aantal ooit voor beide campussen.  Maar men moet vaststellen dat er ook steeds meer gezinnen zijn voor wie het geen evidentie is om alle rekeningen bij de start van een nieuw schooljaar betaald te krijgen.  Kosten voor de aankoop van boeken in doorstroomrichtingen of specifiek gereedschap en werkkledij voor technische richtingen lopen volgens Tommy Es al snel hoog op.  Maar zelfs recente inspanningen van de overheid of het sociaal fonds van de school zijn vaak ontoereikend om alle problemen op te lossen.  Vandaar dat ’t Saam ging aankloppen bij Kiwanis met een projectvoorstel om 20 leerlingen financieel te steunen.

Voor Gino Weyne, voorzitter van Kiwanis Diksmuide IJzer 2021-2022, past deze steun van zijn organisatie bij de doelstelling van de serviceclub om waar mogelijk steun te bieden aan kinderen.  Ook met deze startpakketten wil Kiwanis deze jongeren kansen geven en ervoor zorgen dat ze niet achterop geraken in hun studies.

Kregen bij de start van het schooljaar reeds 20 leerlingen een startpakket ter waarde van 120 euro, maandag ging een afvaardiging van Kiwanis nog graag eens langs om de cheque ter waarde van 2.400 euro symbolisch te overhandigen aan Tommy Es van ’t Saam. (DLD)