Vrijdagmiddag 26 juni wordt de nieuw vergulde haan, die nog tijdens het voorbije pinksterweekend door priester Geert Rosseeuw werd gezegend in aanwezigheid van enkele leden van de kerkfabriek (foto), opnieuw op de kerktoren van Beerst geplaatst.  Deze toren wordt momenteel gerestaureerd.  Naast de haan wordt er ook voor het eerst een bol op de spits geplaatst, een weliswaar van oorsprong heidens symbool waarmee men kwade geesten wilde verjagen.  Het is niet helemaal duidelijk waarom christenen dit symbool hebben overgenomen, zo vernemen we nog van Bart Laleman van de kerkfabriek van Beerst.
Op de kerktoren van Beerst komt eerst de bol die volgens sommige christenen symbool staat voor een appel die op zijn beurt voor de zondeval staat.  In de bol zullen, zoals de traditie dat wil, de leden van de kerkfabriek, hun geloofsbrief stoppen.  Deze geloofsbrieven zullen een getuigenis van vandaag vormen voor een generatie, ver in de toekomst, aldus nog Bart Laleman, voorzitter van de kerkfabriek. Vervolgens komt op de bol het kruis dat voor de verzoening met God staat en de haan die staat voor het nieuw begin.  (DLD)